Раундъп Класик Про

Описание

Активно вещество
Глифозат - 360 г/л (под формата на калиева сол 441 г/л)
Формулация Разтворим концентрат – СЛ
Карантинен срок
  • Орех, лешник, бадем, цитруси, семкови и костилкови овощни култури, маслини – 7 дни.
  • Лозя, кореноплодни/грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови (грах, боб, бакла, зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), cоя, царевица, рози – 28 дни.
Категория на употреба непрофесионална
Разрешена употреба Раундъп Класик Про

ТИП И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА:

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО е неселективен, системен хербицид, който се поема от листната маса и се пренася към корените, ризомите и кореновите издънки, осигурявайки контрол на едногодишните и многогодишните житни и широколистни плевели.

Резултата от третирането се наблюдават след 7-14 дни или повече, ако растежът на плевелите е по-бавен. Симптомите се появяват под формата на зачервяване после пожълтяване и изсъхване на листната маса, като първо са наблюдават при житните плевели. Реакцията при широколистните плевели изисква по-дълго време.

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО е ефикасен и при ниски температури, но не близки до замръзване. При тези условия обаче началото на симптомите се забавя.

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

Винаги следвайте препоръчаната от производителя доза и метод на употреба.

Използвайте 5 до 40 литра вода/дка.

След прилагането на РАУНДЪП КЛАСИК ПРО, е необходим период от поне 4 часа без валеж. Не се препоръчва третиране, ако се очакват превалявания.

Да не се третира при наличието на вятър или роса.

Да не се прилага при естествено застаряващи плевели или когато растежът им е нарушен в резултат на суша, високи температури, покритие от прах, наводняване или замръзване, тъй като това са фактори водещи до отслабване на резултата от продукта.

Да не се третира при температура по-висока от 25о С.

Да не се прилaга чpeз въздушнo пръскане.

Cpoк нa повтopнo влизaниe нa живoтни в третиранитe плoщи – 24 чaca.

Третиранaтa pacтитeлнocт да не се изпoлзвa зa xpaнa нa живoтни.

Да не се допуска попадане на продукт върху зелените части и/или ствола на отглежданите кулури.

СМЕСИМОСТ

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на РАУНДЪП КЛАСИК ПРО с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху растенията.

НЕ СМЕСВАЙТЕ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИЛИ ПРИЛАГАЙТЕ РАУНДЪП КЛАСИК ПРО В КОНТЕЙНЕРИ ИЛИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРЪСКАНЕ ОТ ГАЛВАНИЗИРАНА ИЛИ НЕПОКРИТА СТОМАНА.

НЕ ОСТАВЯЙТЕ смеси за пръскане в резервоарите за дълги периоди и се уверете, че резервоарите са ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНИ.

Третиране преди сеитба/ разсаждане при кореноплодни/ грудкови култури

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

 

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 – 0,4 л/дка

0,4 – 0,6 л/дка

0,6 – 1,0 л/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

Поникнали плевели (Третиране 2 дни преди сеитба/разсажда-не и 6 дни в случай на многогодишни плевели. При употреба в зеленчуци в доза 0,4 л/дка – 7 дни преди сеитба)

МБПВ

1 - 3

ИТ

28 дни

Третиране след засяване/ засаждане, преди поникване нa културата

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 – 1,0 л/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

Поникнали плевели (Прилага се не-по късно от 3 дни след сеитба. При аспержи да се прилага преди поникване на пъпките)

МБПВ

1

ИТ

 

Третиране след поникване/засаждане нa културaтa, пpи кореноплодни/ грудкови зеленчуци

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 – 0,6 л/дка

0,6 – 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели (Прилага се между редовете на културата с техника със селективно оборудване – пръскачка с протектор за насочено третиране)

МБПВ

1-3
2 - при домати, патладжан

ИТ

28 дни

Третиране след прибиране на реколтата, пpи кореноплодни и грудкови зеленчукови култури

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 – 0,4 л/дка

0,4 – 0,6 л/дка

0,6 – 1,0 л/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 – 3
(при стърнища да не се прилага повече от 1 път годишно)

ИТ

28 дни

Лозя (по-стари от 4 години)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 – 0,4 л/дка

0,4 – 0,6 л/дка

0,6 – 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 3

ИТ

 

Oрех, лешник, бадем

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 – 0,4 л/дка

0,4 – 0,6 л/дка

0,6 – 1,0 л/дка

КРР

20 – 40 л/дка

5 - 40 л/дка

5 - 40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 2

ИТ

 

Цитрусови култури

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 – 0,4 л/дка

0,4 – 0,6 л/дка

0,6 – 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 5

ИТ

 

Cемкови и костилкови oвощни култури

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 - 0,6 л/дка

0,6 - 1,0 л/дка

КРР

8-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 3

ИТ

28 дни

Маслини

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 - 0,6 л/дка

0,6 - 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 3

ИТ

28 дни

Киви

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 - 0,6 л/дка

0,6 - 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 3

ИТ

28 дни

Разсаждащи се култури

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 - 0,6 л/дка

0,6 - 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 3

ИТ

28 дни

Люцерна, ливади

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 - 0,6 л/дка

0,6 - 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

(Прилага се с техника със селективно оборудване – пръскачка с протектор за насочено третиране)

МБПВ

 

ИТ

 

Пасищa, поляни, ливади

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 - 0,6 л/дка

0,6 - 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Преди засяване или след прибиране, съобразно стадия на развитие на плевелите

МБПВ

1 - 3

ИТ

28 дни

Незасети земи, угари

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 - 0,6 л/дка

0,6 - 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 3

ИТ

28 дни

Промишлени и градски площи, автомагистрали и пътища, ж.п. линии и др.

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни плевели
(под 20 см)
Двугодишни плевели

Многогодишни плевели

ДОЗА (Л/ДКА)

0,1 - 0,4 л/дка

0,4 - 0,6 л/дка

0,6 - 1,0 л/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

Поникнали плевели

МБПВ

1 - 3

ИТ

28 дни


МАТЕРИАЛИ:
 

документи за сваляне

Авторски права © Байер АГ