Серон

Описание

Активно вещество
Етефон – 480 г/л
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба Пшеница (мека), зимен и пролетен ечемик – 56 дни; Пшеница (твърда), тритикале, зимен ръж – 70 дни; Влакнодаен лен, моркови за семепроизводство, семейство Тиквови за семепроизводство, лук за семепроизводство – не се изисква
Pазрешена употреба Серон 480 СЛ

Механизъм на действие

СЕРОН 480 СЛ има растежно регулаторен ефект. Прилага се основно при житни, с изключение на овес, с цел да се повиши устойчивостта на културата срещу полягане причинено от неблагоприятни метеорологични условия, прекомерно наторяване с азотни торове, сортова чувствителност и др. Действието на продукта се изразява в скъсяване и укрепване на стъблата на растенията, стимулиране образуването на целулоза и лигнин в растенията, и укрепване на клетъчните стени. При култури от семейство Тиквови, предназначени за семепроизводство, продукта

Условия на употреба

Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако се очаква максималните температури в деня на третиране да надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер. Повторно влизане в полетата третирани със СЕРОН 480 СЛ е възможно минимум 24 часа след третирането.

Указание за приготвяне на работния разтвор

Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако се очаква максималните температури в деня на третиране да надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер. Повторно влизане в полетата третирани със СЕРОН 480 СЛ е възможно минимум 24 часа след третирането.

Смесимост

СЕРОН 480 СЛ не е смесим с хербициди и торове.

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ И НЯКОИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой постижения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Мека зимна пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 мл/дка

КРР

10 - 20 л/дка

МП

Първият възел е поне на 1 см над възела на братене до фаза флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима

МБПВ

1

ИТ

-

Твърда зимна пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

10 - 20 л/дка

МП

Вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел до фаза флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима

МБПВ

1

ИТ

-

Тритикале , Зимен ечемик , Зимна ръж

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

10 - 20 л/дка

МП

Вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел до фаза флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима (ВВСН 32-39)

МБПВ

1

ИТ

-

Пролетен ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

75 мл/дка

КРР

10 - 20 л/дка

МП

Вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел до фаза флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима (ВВСН 32-39)

МБПВ

1

ИТ

-

Влакнодаен лен

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

150 мл/дка

КРР

10 - 20 л/дка

МП

При височина културата 30-40 см и благоприятни условия за полягане

МБПВ

1

ИТ

-

Моркови за семепроизвод- ство

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

150 мл/дка

КРР

60 - 80 л/дка

МП

От фаза 20% от очаквания диаметър на корена е достигнат до фаза видими първи цветни листа

МБПВ

1

ИТ

-

Семейство тиквови, за семепроизвод- ство

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

50 мл/дка

КРР

20 - 60 л/дка

МП

От фаза втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до фаза растежа продължава до 5ти напълно разтворен лист

МБПВ

3

ИТ

10

Лук за семепроизвод- ство

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

60 - 80 л/дка

МП

От началото на удължаване на луковицата до фаза цветното стъбло е с нормална дължина, съцветието затворено

МБПВ

1

ИТ

-

Коноп за семепроизводство

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Растежен регулатор

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

60 - 80 л/дка

МП

При височина културата 30-40 см и благоприятни условия за полягане

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Серон

Авторски права © Байер АГ