Сиванто Енерджи

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО Делтаметрин – 10 г/л

Флупирадифурон – 75 г/л

Формулация Емулсионен концентрат – ЕК
Карантинен срок
  • Маслодайна рапица, вид синап/сарепска горчица (зимна и пролетна) – 45 дни
  • Пшеница (пролетна и зимна), ечемик (пролетен и зимен), ръж (пролетна и зимна) – 30 дни
  • Лозя (винени и десертни сортове), картофи – 14 дни
  • Сладка царевица – 7 дни
  • Просо, сорго – не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална

 

Механизъм на действие

Сиванто® Енерджи e системен, вегетационен инсектицид с комбинирано (системно и контактно) действие, съдържащ две активни вещества - делтаметрин (IRAC 3A), принадлежащ към групата на пирeтроидите и флупирадифурон, активно вещество от нова химична група – бутенолиди (IRAC 4D). Флупирадифурон има отличен контрол върху широк спектър от смучещи неприятели, като оказва влияние върху нервната система на неприятелите в различни стадии от развитието им – ларва, какавида (нимфа) и възрастно. Насекомите спират да приемат храна и загиват. На делтаметрин се дължи контактното и стомашно действие на продукта с много добър инициален (нокдаун) ефект срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели и дълго последействие.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Маслодайна рапица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi), Зелев стъблен скиртохоботник (Ceutorhynchus quadridens), Рапичен цветояд (Meligethes aeneus), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae)

Шушулков хоботник (Ceutorhynchus assimilis), Зелево комарче по шушулките (Dasineura brassicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7550

КРР

20-60

МП

BBCH 69-79

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Пшеница (зимна и пролетна)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum padi), Пиявици (Lema sp.)

Житни дървеници (Eurygaster sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

5070

КРР

20-60

МП

BBCH 69-83

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Ечемик (зимен и пролетен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Пиявици (Lema sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

50

КРР

20-60

МП

BBCH 69-83

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Ръж (зимна и пролетна)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum padi), Пиявици (Lema sp.)

Житни дървеници (Eurygaster sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

5075

КРР

20-60

МП

BBCH 69-83

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Просо, сорго*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum padi)

Цикади (Zyginidia sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12575


75

КРР

40-80

МП

BBCH 51-75BBCH 14-75

МБПВ

1

ИТ

-

Лозя (десертни и винени сортове)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Цикади (Scaphoideus littoralis), Зелена цикада (Empoasca flavescens)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

40

КРР

30-100

МП

BBCH 69-81

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Картофи (и за преработка)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Колорадски бръмбър (Leptinotarsa decemlineata), Картофен молец (Phthorimaea operculella)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

75

КРР

20-60

МП

BBCH 31-49

МБПВ

1

ИТ

-

Сладка царевица*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Овесена листна въшка (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum padi), Западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12575

КРР

40-80

40-80

МП

BBCH 70-75

BBCH 51-58

BBCH 71-75

МБПВ

1

ИТ

-

Сладка царевица*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Цикади (Zyginidia sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

75

КРР

40-80

МП

BBCH 14-58

BBCH 71-75

МБПВ

1

ИТ

-

Сарепска горчица/ вид синап (пролетна)*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi), Зелев стъблен скиртохоботник (Ceutorhynchus quadridens), Рапичен цветояд (Meligethes aeneus), Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae)

Шушулков хоботник (Ceutorhynchus assimilis), Зелево комарче по шушулките (Dasineura brassicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

7550

КРР

20-60

МП

BBCH 30-79

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Сарепска горчица/ вид синап (зимна)*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Рапичен цветояд (Meligethes aeneus) Зелева листна въшка (Brevicoryne brassicae)

Шушулков хоботник (Ceutorhynchus assimilis), Зелево комарче по шушулките (Dasineura brassicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

75
50

КРР

20-60

МП

BBCH 30-79

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Условия за употреба

Използвайте Сиванто® Енерджи само с наземна техника, спазвайки условията на приложение. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, равномерно разпределяне на продукта върху културата. Третирането със Сиванто® Енерджи осигурява максимална защита при хомогенно покритие на цялата растителна маса. Използването на по-голямо количество работен разтвор се препоръчва при по-голяма листна маса, с цел да се осигури пълно покритие при третиране.

Да се пръска в тихо и спокойно време без вятър, за да се избегне попадането на разтвора върху съседни култури.

Да не се третира 10 дни преди начало периода на цъфтеж и по време на цъфтеж на картофи, сорго, просо, сладка царевица и вид синап/сарепска горчица.

Два часа след пръскането, не трябва да има валежи.

Приготвяне на работния разтвор

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

МАТЕРИАЛИ:

Сиванто Енерджи

Авторски права © Байер АГ