Прозаро

Активно вещество
Протиоконазол 125 г/л; Тебуконазол 125 г/л
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Карантинен срок житни – 35 дни, рапица – 56 дни
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Прозаро 250 ЕК

Механизъм на действие

Прозаро® е модерен фунгицид, който съдържа 3-то най-ново поколение триазол (протиоконазол).

Прозаро® притежава изключителен предпазен, лечебен и изкореняващ ефект, който го прави подходящ за употреба при различни проблемни ситуации. Поради отличния синергизъм между протиоконазол и тебуконазол, Прозаро® има изключително широк спектър на контролирани болести, в т.ч. трудните за борба фузариум, септория и базично гниене при пшеница, склеротиния и цилиндроспориоза при рапица. Освен отличния фунгициден ефект, новото активно вещество оказва позитивно въздействие върху растежа и развитието на растенията, което води до допълнително повишаване на добивите на третираните с Прозаро® полета.

АМБИЦИОЗНИЯТ ФУНГИЦИД

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Листни петна/ Септориоза (Septoria tritici), Фузариоза по класовете (Fusarium roseum и Monographella nivalis), Кафява листна ръжда (Puccinia reconditа), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Базично гниене /фузариоза по стъблата (Fusarium culmorum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

10-30 л/дка

МП

От фаза край на братенето до фаза край на цъфтежа

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Овес

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузариоза по класовете (Fusarium roseum и Monographella nivalis), Брашнеста мана (Erysiphe graminis f.sp. avenaе), Листни петна /Септориоза (Septoria tritici), Коронеста ръжда (Puccinia coronifera f.sp. avenae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

10-30 л/дка

МП

От фаза край на братенето до фаза край на цъфтежа

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Ръж

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Кафява листна ръжда (Puccinia reconditа), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Фузариоза по класа (Fusarium roseum и Microdochium nivale)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

10-30 л/дка

МП

От фаза край на братенето до фаза край на цъфтежа

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Тритикале

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Фузариоза по класовете (Fusarium roseum и Monographella nivalis), Листни петна/Септориоза (Septoria tritici)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

10-30 л/дка

МП

От фаза край на братенето до фаза край на цъфтежа

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Рапица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Цилиндроспороза (Cylindrosporium GREV spp.), Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

10-30 л/дка

МП

От фаза "зелен бутон" до фаза почти всички шушулки са оформени

МБПВ

2

ИТ

28 дни

Ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява ръжда (Puccinia hordei), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Фузариум (Fusarium roseum), Мрежести петна, (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

КРР

10-30 л/дка

МП

От фаза втория възел е най-малко на 2 см над първия до фаза край на цъфтежа

МБПВ

2

ИТ

14-21 дни

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба в житни култури

Доброто опазване на житните култури от болести през цялата вегетация изисква двукратно, а в по-тежки години и трикратно приложение на фунгицид.

Третиране с Прозаро® рано напролет се налага само в случаите, когато житните култури са силно нападнати от Drechslera.

Второто приложение на фунгицид е най-добре да се направи във фаза флагов лист – начало на изкласяване. От това приложение може да получим допълнително от 50 до 100 кг зърно.

Третирането с Прозаро® в този момент осигурява перфектна защита от септория, кафява ръжда и брашнеста мана. За условията на България това третиране е с най-голямо икономическо значение.

Схема за борба с болестите по фенофаза на пшеницата

Трето приложение на фунгицид се налага в изключителни случаи, когато имаме продължителни превалявания в периода на цъфтеж на пшеницата и съществува риск от развитие на фузариум по класа. Това приложение е предпоставка за доброто качество на продукцията.

Прозаро® се справя безкомпромисно във всяко едно от приложенията, но ние го препоръчваме при второто и трето третиране, където действието му силно ще се отличи от действието на останалите фунгициди на пазара.

Изследвания на учените от Байер доказват, че освен отличните фунгицидни свойства, Прозаро® притежава ясно изразен позитивен физиологичен ефект, който се проявява в стресови условия (засушаване). Резултатите доказват, че при засушаване, дори при липса на гъбно заболяване, третираните с Прозаро® растения дават по-висок добив, защото се изхранват повече зърна в класа.

Препоръки при употреба в рапица

Прозаро® е продукт, поставящ нов стандарт в борбата със склеротиния. Това е една от икономически най-важните болести. Третирането срещу склеротиния с Прозаро® се извършва, когато прецъфтят и окапят първите венчелистчета. Особено голям икономически ефект се постига от пръскането с Прозаро®, когато по време на първите прецъфтели цветове има регулярни превалявания, тогава рискът от разпространение на склеротиния е най-сериозен. Многобройните опити на Байер показват, че дори да няма нападение от болести, третирането с Прозаро® оказва позитивен ефект върху добива. Причината за това е, че третираните с Прозаро® растения узряват много по-равномерно (по цялата дължина на растението) от нетретираните, а това е предпоставка да няма загуби по време на жътва и от там да се получат по-високи добиви.

Предимства и ползи от Прозаро®

  • Съчетава силата на две първокласни активни вещества в един продукт.
  • Възможност за употреба в рапица и пшеница.
  • Осигурява отличен контрол на голям набор от болести, в т.ч. септория и фузариум при пшеница и склеротиния и цилиндроспориоза при рапица.
  • Има благоприятстващ ефект върху растежа и развитието на пшеницата и рапицата.
  • Много ефективен инструмент срещу изграждане на резистентност.
  • Съчетава превантивно, лечебно и остатъчно действие срещу болести по листата и стъблото при рапица.
  • Изключителен продукт за контрол на основните болести по листата и класа дори и в късни фази на пшеница.
  • Отличен контрол на фузариум и микотоксини.

Смесимост

Преди смесване на Прозаро® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Прозаро

Авторски права © Байер АГ