Аскра Експро

Описание

Активно вещество
Протиоконазол - 130 г/л, Флуопирам - 65 г/л, Биксафен – 65 г/л
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба АСКРА ЕКСПРО

Механизъм на действие

АСКРА ЕКСПРО е системен, вегетационен, трикомпонентен фунгицид, съдържащ флуопирам, биксафен и протиоконазол. Активните вещества флуопирам (група - пиридилетиламиди) и биксафен (група - карбоксамиди) са от нов клас – SDHI, които потискат действието на ензимите от комплекс II в митохондриевата дихателна верига на гъбите. В растението проникват чрез листата и се придвижват системно по ксилема (акропетално), имат и трансламинарни свойства. Протиоконазол е 3-то най-ново поколение от групата на триазолите, които предизвикват морфологични и функционални изменения в клетъчната мембрана на гъбата.

АСКРА ЕКСПРО съчетава два механизма на действие, което предотвратява развитието на резистентност и осигурява отличният фунгициден ефект.  

Продуктът притежава предпазен ефект - възпрепятства развитието на спорите на гъбите, лечебен ефект- блокира наличните латентни инфекции в културите и предотвратява по-нататъшното им развитие и разпространение, и изкореняващ ефект при широк спектър от болести.

Предимства

  • Широк спектър на контролирани болести - септория, кафява листна ръжда, жълта ръжда, мрежести петна, фузариоза по класа и др.
  • Единственият фунгицид с две SDHI – активни вещества: флуопирам и биксафен, всяко с идивидуален профил на контрол.
  • Бързо действие на флуопирам, осигуряващ моментална защита срещуболестите.
  • Допълващо се от дълготрайния контролиращ ефект на биксафен – най-устойчивият SDHI.

Указание за приготвяне на работния разтвор

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

ЕДИНСТВЕНИЯ ФУНГИЦИД С ДВЕ SDHI АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА НА ПАЗАРА, ДАВАЩ СИЛЕН ПРЕДПАЗЕН И ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница, ръж, тритикале, спелта

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ран листен пригор (Septoria tritici), Кафява листна ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

90-150

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници BBCH 30-61

МБПВ

1

ИТ

-

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Петносване по класа (Leptosphaeria nodorum)
Жълто-кафяви петна (Pyrenophora tritici-repentis), Снежна плесен (Monographella nivalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

150

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници BBCH 30-61

МБПВ

1

ИТ

-

Ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листни петна (Ramularia collo-cygni), Кафява листна ръжда (Puccinia hordei)
Листен пригор (Rhynchosporium secalis)


Снежна плесен (Monographella nivalis),

 

ДОЗА (МЛ/ДКА)

72-120


120

 

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на изкласяване: видими първи класчета BBCH 30-51


От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на изкласяване: видими първи класчета BBCH 30-51

 

МБПВ

1

ИТ

-

Овес

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни петна (Septoria spp.)
Коронеста ръжда (Puccinia coronata), Фузариоза по класа (Fusarium roseum), Брашнеста мана (Erysiphe avena), Базично гниене (Pseudocercosporella herpotrichoides), Снежна плесен (Monographella nivalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

120

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на изкласяване: видими първи класчета BBCH 30-51

МБПВ

1

ИТ

-

Ръж, тритикале

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

72-150

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници BBCH 30-61

МБПВ

1

ИТ

-

Ръж

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Снежна плесен (Monographella nivalis), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Фузариоза по класа (Fusarium roseum), Базично гниене (Pseudocercosporella herpotrichoides)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

150

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници BBCH 30-61

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на АСКРА ЕКСПРО, с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

При прилагането на АСКРА ЕКСПРО не са наблюдавани фитотоксичен ефект и негативно въздействие върху следващи и съседни култури.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 
Авторски права © Байер АГ