ПРОГРАМА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ЦАРЕВИЦА

 

УСПЕХЪТ Е ОТВЪД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Всеки сезон носи със себе си безброй предизвикателства, включително вредители, плевели и болести. Всички те могат да попречат на вашия успех. Ние предлагаме широко портфолио от продукти, създадени да защитят посевите през различните етапи на развитие, така че културите да бъдат защитени през целия сезон.

Изчистването на полето от плевели е от изключително значение за здравословното развитие по време на първите етапи на растеж. Видовете плевели, намиращи се на полето, могат да бъдат различни, в зависимост от смяната на културите, състоянието на почвата (дали е обработвана, минимално обработвана или не е обработвана), както и времето на засяване.

Приспособимостта на културите има все по-голямо значение в среда на непредвидими климатични условия. Ние ви предлагаме надеждни и ефективни решения, с които да защитите вашите посеви царевица.

 

Аденго® е системен хербицид за борба с житни и широколистни плевели при производство на царевица за зърно и силаж. Плевелите поемат продукта както през кореновата система, така и през листата при вегетационно третиране. При поемане от младите поници плевелите може да загинат преди поникване или да поникнат побелели. При вегетационно третиране младите плевели загиват от поемането на активните вещества през листната маса или през кореновата система след паднал дъжд.

 

// Засилено действие срещу житни и широколистни плевели.

// По-слаба чувствителност към липса на влага (активира се и при по-малко количество дъжд, ако плевелите все още не са поникнали).

// Много добро ранновегетационно действие до 1-ви - 2-ри лист на плевелите.

// Дълго реактивиращо се последействие

 

 

Приложен върху почвата, Мерлин® Флекс образува повърхностен филм, който е устойчив на слънчевата светлина и се активира от първия паднал дъжд (10-15 л/м2). След като проникне в почвата, Мерлин® Флекс се поема от корените на плевелите, разпространява се по цялата проводяща система, като се насочва към върха на нарастване и там се наблюдават първите симптоми на побеляване на връхните части.

Важно предимство на Мерлин® Флекс е реактивиращият се ефект, който се проявява след всеки паднал дъжд, като при добри условия (регулярни превалявания) и определен плевелен състав, царевицата остава чиста за много дълъг период от време.

 

// Позволява гъвкаво приложение (след сеитба до 3-ти лист на царевицата), съхранява пълния потенциал на културата за добив, поради високата селективност.

// Дълго реактивиращо се последействие – осигурява безкомпромисна защита от плевели през цялата вегетация при благоприятни условия.

// Широк спектър на контролирани плевели – позволява при определени условия с едно третиране да се опази царевицата от плевели.

// Активира се дори след дълъг период на засушаване.

// Има странично действие върху балура от коренища.

 

 

Капрено® СК e системен хербицид за извеждане на борба с широколистни и едногодишни житни плевели при царевица. Капрено® СК е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие – темботрион от групата на трикетоните и тиенкарбазон-метил от групата на сулфонилуреите, ALS инхибитор. Продуктът съдържа и антидот – изоскадифен-етил. Има широк спектър на действие при етап на поникване (специално при ранен до междинен стадий на поникване, 2-6 лист). Капрено® СК има широк обхват на икономически важни плевели (например лобода, пиперче, фасулче, кощрява и кокоше просо, повитица).

 

// Едно приложение, което при благоприятни условия може да осигури контрол на плевелите до края на вегетацията.

// Гъвкав период на приложение на хербицида.

// Комбиниран ефект от вегетационно действие и почвено последействие.

// По-ниски разходи поради намален риск от вторично заплевеляване.

 

 

Монсун Актив® ОД е вегетационен, системен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. Продуктът е комбинация от две активни вещества принадлежащи към химичната група на сулфонилуреите плюс антидот. Активното вещество форамсулфурон-натрий действа като се поема от листата и спира растежа и развитието на плевелите. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Антидотът ципросулфамид осигурява селективността на продукта чрез повишаване/ускоряване на метаболизма на активните вещества в царевичните растения.

 

// Много бърз и категоричен ефект върху плевелите.

// Широк спектър на контролирани житни и широколистни плевели.

 

 

Лаудис® ОД има много силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида и лобода, кокоше и кръвно просо. При едногодишните житни плевели за постигане на максимален ефект трябва да се третира рано, до 2-3 лист. След начало на братене кощрявата става особено устойчива. Кокошето просо може да се контролира дори и във фаза братене. Лаудис ОД силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да възстановява след около месец. Поради бързия си ефект, Лаудис ОД позволява да не се чака дълго, а може да се влезе за окопаване скоро след третирането (около седмица). Лаудис ОД потиска дори троскот.

Изключителна бързина на действие – плевелите побеляват на третия ден, а некрозата се проявява за седмица. Много бързо поемане – Лаудис ОД се поема за 1 час от плевелите. При изведени технически опити не се наблюдава разлика в добива между площи, плевени на ръка, и площи, третирани с двойни дози Лаудис ОД.

 

// Най-добър резултат се постига при ранно третиране на плевелите - за силно чувствителните и чувствителни плевели до фаза 4-ти лист на широколистните и 3-ти лист на житните. За средно чувствителните до фаза 2-ри лист. Лаудис ОД силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да се възстановява след около месец.

// Широколистните плевели се контролират най-добре във фаза 4-5 лист.

// Лаудис ОД може да се прилага между 2-ри и 8-ми лист на царевицата, но технологично оптималният момент за контрол на плевелите съвпада с 3-ти-5-ти лист.

// Работи бързо дори и при сухи условия.

// Високо ниво на безопасност.

 

 

Попаднал върху плевелите, Екип® се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са: пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Екип® контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

 

// Притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.

// Отличава се с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип®.

// Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа часа

 

 

Вентум® ВГ е комбинация от две активни вещества от групата на сулфонилуреите и е със системно действие. Попаднал върху плевелите, той се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Вентум® ВГ контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

 

// Вентум® ВГ е широкоспектърен вегетационен хербицид за царевица. В сравнение с Екип® той контролира по-широк спектър от широколистни плевели, като се наблюдава по-добър ефект срещу бутрак и паламида.

// Бързина на поемане. Вентум® ВГ се поема на 90% за два часа.

 


Авторски права © Байер АГ