Хусар Клас

Описание

Активно вещество
Йодосулфурон (под формата на йодосулфурон-метил-натрий) - 33 г/кг, Тиенкарбазон (под формата на тиенкарбазон-метил) – 25 г/кг, Мефенпир-диетил (антидот) – 150 г/кг
Формулация Вододиспергируеми гранули – ВГ
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Pазрешена употреба Хусар Клас

Механизъм на действие

ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите. Съдържа тиенкарбазон-метил (HRAC 2 (B)) от групата на триазолиноните и йодосулфурон (HRAC 2 (B)) от групата на сулфонилуреите. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата, спира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Антидотът мефемпир-диетил осигурява селективността на продукта чрез ускоряване на метаболизма на активните вещества в житните растения. ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

Условия на употреба

Оптималният срок за приложение на продукта е през пролетта, след зимния покой. Културата да е навлязла във фаза братене. Плевелите се контролират най-добре, когато са в ранни фази на своето развитие. Дозата на приложение зависи от плътността на заплевеляване, фазата на развитие на плевелите и тяхната упоритост. Да се третира в тихо време и да се избягва попадането на продукта върху съседни култури. ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ трябва да се прилага само при култура в добро състояние и активна вегетация. Да не се третира посев, който е подложен на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, атака от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други неупоменати тук фактори. Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури, или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ се прилага с прилепител – Меро в доза 100 мл/дка.

Указание за приготвяне на работния разтвор

Необходимото количество ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ да се разтвори предварително в отделен съд. Да се изчака до пълното разтваряне на гранулите, след което така полученият разтвор да се изсипе в наполовина пълният с вода резервоар. Преди да се добави останалото количество вода да се прибави прилепителя. Да се избягва образуването на пяна. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница, ръж, тритикале, спелта

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Широколистни и някои едногодишни житни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20 - 30 +
100 мл/дка Меро

КРР

15-30 л/дка

МП

От фаза начало на братене: видим първи брат до фаза вторият възел е най- малко на 2 см над първия възел BBCH 21-32
При млади активно растящи плевели

МБПВ

1

ИТ

-

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ при доза на прилагане – 30 г/дка + Меро 100 мл/дка (прилепител).

Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Обикновена ветрушка (Apera spica-venti). Широколистни - Подрумче (Anthemis arvensis), Самосевка рапица (Brassica napus L.), Овчарска торбичка (Capsella bursa- pastoris), Обикновена ралица (Consolida regalis), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Обикновена лепка (Galium aparine), Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), Лайка (Matricaria chamomilla), Полски мак (Papaver rhoeas), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus), Врабчови чревца (Stellaria media).

Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Райграс (Lolium spp.), Див овес (Avena fatua). Широколистни – Синя метличина (Centaurea cyanus), Паламида (Cirsium arvense), Брашлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica persica), Великденче (Veronica spp.), Полска теменуга (Viola arvensis).

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ при доза на прилагане – 20 г/дка + Меро 100 мл/дка (прилепител).

Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Обикновена ветрушка (Apera spica-venti). Широколистни - Подрумче (Anthemis arvensis), Самосевка рапица (Brassica napus L.), Овчарска торбичка (Capsella bursa- pastoris), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus), Врабчови чревца (Stellaria media).

Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Райграс (Lolium spp.), Див овес (Avena fatua). Широколистни – Синя метличина (Centaurea cyanus), Паламида (Cirsium arvense), Обикновена ралица (Consolida regalis), Обикновена лепка (Galium aparine), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), Лайка (Matricaria chamomilla), Полски мак (Papaver rhoeas), Брашлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica persica), Великденче (Veronica spp.), Полска теменуга (Viola arvensis).

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди сместването на ХУСАР КЛАС 20,8 ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху растенията.

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 
Авторски права © Байер АГ