Описание

Активно вещество
Амидосулфурон – 50 г/кг, Йодосулфурон-метил-натрий - 10 г/кг, Мезосулфурон-метил – 30 г/кг, Мефенпир-диетил (антидот) – 90 г/кг
Формулация Вододиспергируеми гранули - ВГ
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ

Механизъм на действие

ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ е селективен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите с пълно системно действие. Попаднал върху плевелите продуктът бързо се абсорбира от листата и стопира растежа и развитието им веднага. От 4 до 6 седмици след третирането плевелите са унищожени напълно. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на третираните растения. При по-слабо чувствителните плевелни видове се наблюдава потискане на развитието им.

Препоръки при употреба

ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ да не се прилага при овес и ечемик !!!

Продуктът има най-добър контрол върху плевелите се от фаза 3-ти лист до фаза средата на братене на житните плевели и 2-3 до 6 лист на широколистните плевели. Срещу паламида - да се приложи, когато е висока 10-15 см.

Да се третират житни култури в добро състояние и активна вегетация, при температура на въздуха над 5°С и влажност по-висока от 60 %. Да не се третира култура, която е подложена на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, а също така от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и др. Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. Късни пролетни мразове след третиране, също могат да стресират културата и да доведат до неблагоприятни реакции.

Два часа след пръскането да не се очаква валеж. При валеж в рамките на 2 часа от третирането с продукта, е наложително пръскането да се повтори. Срок на повторно влизане след третиране: 48 часа.

Продуктът се прилага с прилепител Биопауър, в доза 100 мл/дка.

СМЕСИМОСТ

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

КУЛТУРА Пролетна и зимна пшеница (мека и твърда), тритикале, ръж
ЗА БОРБА СРЕЩУ Едногодишни житни и широколистни плевели
ДОЗА 30-50 г/дка
Практическа доза на приложение: 35 г/дка
Прилага се с прилепител Биопауър в доза 100 мл/дка
КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР НА ДЕКАР 10-30 л/дка
МОМЕНТ НА ПРИЛАГАНЕ От фаза три листа разтворени до фаза вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел на културата BBCH 13 – 32
Фаза на развитие на плевелите – за житните: от трети лист до края на братене, за широколистните: от котиледони до четвърти-шести лист
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЕГЕТАЦИЯ 1
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ТРЕТИРАНИЯТА -

Практическа доза на приложение в зимна пшеница, тритикале, ръж:

Пасифика Експерт 35 г/дка + Биопауър (1:3)
Например: 35 г/дка Пасифика Ескперт + 105 мл/дка Биопауър

 

МАТЕРИАЛИ:

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Силно чувствителни от 95 % до 100 %:

Ветрушка (Apera spica-venti), Архенатерум/Френски райграс (Arrhenatherum elatius ssp bulbosum), Овсига (Bromus hordeaceus), Див овес (Avena fatua), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua), Фаларис/Видове просо (Phalaris), Лисича опашка (Alopecurus), Полски рожец (Cerastium arvense), Лепка (Galium), Лайка (Matricaria chamomilla), Полски синап (Sinapis arvensis), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Едроцветна звездица (Stellaria holostea).

ЧУВСТВИТЕЛНИ 85% ДО 95%

Пасищен райграс (Lolium perenne), Полски мак (Papaver rhoeas), Песъчарка (Arenaria serpyllifolia).

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТ 70% ДО 85%

Незабравка (Myosotis), Теменуга (Viola), Полско великденче (Veronica arvensis).

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПО-МАЛКО 70%

Цариче (Alchemilla), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica persica), Трицветна теменуга (Viola tricolor).

 

 

Лайка след третиране с Пасифика Експерт

Лепка след третиране с Пасифика Експерт

Овсига след третиране с Пасифика Експерт

Власатка след третиране с Пасифика Експерт

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Авторски права © Байер АГ