Екип

Описание

Екип® е пълно системен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите за използване при царевица, ефикасен срещу балур и впечатляващ брой икономически важни едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Активно вещество
Форамсулфурон 22,5 г/л; Антидот (Изоксадифен-етил) 22,5 г/л
Формулация ОД
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба непрофесионална
Разрешена употреба ЕкипОД

Механизъм на действие

Попаднал върху плевелите, Екип® се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са: пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Екип® контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

Плевелите са най-чувствителни, когато са в ранни фази и интензивен растеж. Скоростта на действие на Екип® зависи от вида на плевелите, климатичните условия и използваната доза. Благоприятните климатични условия за растеж на плевелите засилват хербицидното действие.

Предимства

 • Ефикасност. Екип® притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.
 • Освен с безопасност, Екип® се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип®. Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата. Това позволява и двукратно приложение на Екип®, когато се налага.
 • Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа

ДОКАЗАНО БАЛУРИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ ПЛЮС КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Царевица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни житни и широколистни плевели включително балур от семена

ДОЗА (МЛ/ДКА)

200 - 250 мл/дка

КРР

15-60 л/дка

МП

Вегетационно от фаза разтваряне на 3-ти до фаза разтваряне на 6-ти лист на културата

МБПВ

-

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:

Балур от семе и коренища

ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ:

Балур (Sorghum halepense); Кокошо просо (Echinochloa crus-galli)

ЕДНОГОДИШНИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ:

Бяла куча лобода (Chenopodium album); Обикновен щир (Amaranthus retroflexus) Обикновено пипериче (Polygonum persicaria); Овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris) Пача трева (Polygonum aviculare); Разстлан щир (Amaranthus blitoides) Татул (Datura stramonium); Черно куче грозде (Solanum nigrum)

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

След приложение на Екип®, ако се наложи разораване на царевичен блок, след три месеца могат да се засяват захарно цвекло, слънчоглед и маслодайна рапица.

Препоръчва се интервал от минимум 3 месеца между приложението на Екип® и засяването/ засаждането друга култура. При заместването (случайно или поради грешка в културата) от друга царевична култура, този период не е необходим, ако се извърши оран преди новото засаждане. Изключително чувствителни на хербицида са следните култури: осилести житни култури, сорго, картоф, цвекло, тиква, домат, пипер, краставица, пъпеш, диня, фасул и други зеленчукови култури, соя, лен, детелина, люцерна, бадем и пасища. За да се избегне развитието на резистентност, да не се прилага Екип® или друг хербицид, съдържащ активни вещества от химичното семейство на сулфонилуреите, триазолопиримидините или пиримидинил-окси-бензоати в продължение на 3 последователни години на едно и също поле. За предпочитане е да се направи смяна с хербициди с различно действие.

Влияние на климатичните фактори

 • Дъжд, паднал два часа след пръскане с Екип®, не намалява неговата ефикасност.
 • При засушаване восъчните кутикули на плевелите стават по-дебели, устицата се затварят и препаратът по-трудно се поема от листата.
 • Високите температури по време на пръскане се отразяват неблагоприятно върху ефикасността на препарата и трябва да се избягват.
 • При високи температури, големи температурни амплитуди, продължително студено време и преовлажняване царевицата е стресирана и това може да доведе до проява на фитотоксичност - изжълтяване.

Препоръки при употреба

 • Широколистните плевели се контролират най-добре, когато са между котиледони и 6 лист, житните плевели - преди начало на братене.
 • Балур от коренища трябва да е с височина 20-25 см и да е превил първите листа.
 • След третиране срещу балур е добре да се изчака 10-14 дни за пълното абсорбиране на Екип® от кореновата система на балура и тогава да се влезе за окопаване.
 • Паламидата да е във фаза розетка преди да е започнала да образува стъбло.
 • Бутракът е най-чувствителен във фаза 3-4 лист.
 • Едногодишните житни плевели са най-чувствителни във фаза 3-4 лист. След като започнат да братят, стават много устойчиви на действието на хербицидите.
 • Когато се третира срещу балур, бутрак, паламида и кощрява, дозата е 250 мл/дка. Повечето от останалите едногодишни житни и широколистни плевели могат да се контролират с 200 мл/дка, ако са в ранни фази.
 • Екип® да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство.
 • Да не се третира над 28°С и ниска атмосферна влажност. Това ще намали ефикасността на препарата и може да стресира културата. Найдобре е да се пръска сутрин до 11 ч. и надвечер.
 • Да не се прилага Екип® на площи, третирани с органофосфорни инсектициди, както и след Екип® да не се използват такива.
 • Използвайте Екип® само с наземна техника с работен разтвор 15-60 л/дка. По-ниския разход на работен разтвор дава по-добри резултати срещу балур. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.
 • Два часа след пръскането, не трябва да има валежи.
 • Да не се третира културата, ако е под влияние на някакъв стресов фактор, като суша, горещини, студ, наводнение, нападение от болести и неприятели или липса на хранителни вещества. Големи температурни амплитуди между деня и нощта стресират царевицата и също могат да доведат до нежелани реакции.
 • Да се избягва попадането на продукт върху съседни култури.
 • Да не се прилага три последователни години на една и съща площ.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Екип

Авторски права © Байер АГ