Зенкор 600 СК

Описание

Активно вещество
Метрибузин 600 г/л
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Карантинен срок Картофи, моркови и соя – 60 дни; Моркови- 42 дни Домати – 30 дни; Аспержи – 7 дни; Моркови и люцерна за семепроизводство - не се изисква.
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Зенкор 600 СК>

Механизъм на действие

Зенкор® 600 СК е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса.

Предимства

Селективност - може да се прилага както почвено, така и вегетационно.

 • Широк спектър на контролираните плевели - широколистни и някои житни плевели.
 • Гъвкавост на приложение.

Препоръки при употреба

Преди третирането с Зенкор® 600 СК е желателно да се оформят лехите и тировете, така че след това да не се нарушава целостта на хербицидното покритие на почвата.

Да не се третира при температура на въздуха над 25°С.

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ И НЯКОИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Картофи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни широколистни и житни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

75-90 мл/дка

45-60 мл/дка

60+30 мл/дка

КРР

40-50 л/дка

40-50 л/дка

40-50 л/дка

МП

Преди поникване

От поникването до фаза разтваряне на петите листа на главното стъбло, (>4 см)

Преди поникване + след поникване до височина на растенията 5 см

МБПВ

1 почвено

1 вегетационно

почвено + вегетационно

ИТ

-

-

-

Домати (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни широколистни и житни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

46 мл/дка

КРР

40-50 л/дка

МП

Преди поникване, веднага след сеитбата на семената
или
След поникване във фаза 2-4 същински лист и след оформянето на лехите и тировете
или
20 дни след разсаждане и добро вкореняване във фаза 3-4 същински лист

МБПВ

1 почвено

1 вегетационно

ИТ

-

Моркови

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни широколист- ни и житни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 мл/дка

35 sмл/дка

КРР

40-50 л/дка

10-15 л/дка

МП

Във фаза разтворен втори същински лист

От фаза разтворен четвърти същински лист до фаза разтворен шести същински лист (еднократно)
или
във фаза разтворен първи същински лист
или
във фаза разтворен втори същински лист
+
от фаза разтворен четвърти същински лист до фаза разтворен шести същински лист (разделяне на дозата)

МБПВ

1 вегетационно

1 вегетационно или е възможно разделяне на дозата на две приложения без да се надвишава максималната доза/сезон

ИТ

-

7 дни В случай на разделяне на дозата

Соя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни широколист- ни и житни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

35 мл/дка

КРР

40-50 л/дка

МП

Преди поникване, веднага след сеитба

МБПВ

1 почвено

ИТ

-

Аспержи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни широколистни плевели и житни

ДОЗА (МЛ/ДКА)

90 мл/дка

КРР

20-60 л/дка

МП

Преди поникване или след прибиране на реколтата

МБПВ

1 третиране с максималната доза
или
разделяне на дозата – преди поникване и след прибиране на реколтата без да се надвишава максималната доза/сезон

ИТ

-

Моркови за семепроизводство

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни широколистни плевели и житни

ДОЗА (МЛ/ДКА)

76 мл/дка

КРР

10-15 л/дка

МП

Почвено преди поникване

МБПВ

1

ИТ

-

Люцерна за семепроизводство

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни широколистни плевели и житни

ДОЗА (МЛ/ДКА)

90 мл/дка

КРР

10-15 л/дка

МП

Почвено след първи откос, преди появата на нова листна маса

МБПВ

1

ИТ

-


Условия на употреба при картофи

Зенкор 600 СК се прилага предимно почвено преди поникване на културата и плевелите. Третиране трябва да се прави само при много добро състояние на културата. Почвено приложение: трябва да с еправи в рамките на 48 часа от окончателното загърляне и набраздяване. Вегетационната употреба се препоръчва само в краен случай за справяне с вече поникналите плевели.

Доза

 • Картофи за консервиране, нишесте и посев – 90 мл/дка;
 • Пресни картофи – 70 мл/дка;
 • Пресни картофи, ранни – 60 мл/дка.

Вегетационно приложение: към такова приложение се прибягва само в краен случай, защото Зенкор® 600 СК може да провокира различни симптоми на фитотоксичност според:

 • Сортова чувствителност;
 • Състоянието на културата;
 • Метеорологични услови (силен дъжд след употреба);
 • Смесване с други продукти.
Никога не третирайте картофи по-големи от 5 см и не превишавайте дозата от 60 мл/дка.

ЧУВСТВИТЕЛНИ 85% ДО 94%

Абутилон (Abutilon theophrasti) Бяла лобода (Chenopodium album) Врабчови чревца (Stellaria media) Горчивче (Picris echioides) Гръцка коприва (Urtica urens) Двуредка (Diplotaxis erucoides) Дива ряпа (Raphanus raphanistrum) Едногодишна метлица (Poa annua) Казашки бодил (Xanthium spinosum) Кръвно просо (Digitaria sanguinalis) Лайка (Matricaria chamomilla) Лечебен росопас (Fumaria officinalis) Мак (Papaver rhoeas) Обикновена лепка (Galium aparine) Обикновена луличка (Linaria vulgaris) Обикновен спореж (Senecio vulgaris) Обикновен щир (Amaranthus retroflexus) Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris) Пача трева (Polygonum aviculare) Персийско великденче (Veronica persica) Полско великденче (Veronica arvensis) Полски кострец/млечок (Sonchus arvensis) Полско огнивче (Anagallis arvensis) Полско подрумче (Anthemis arvensis) Полски пролез (Mercurialis annua) Полски синап (Sinapis arvensis) Полска теменуга (Viola arvensis) Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria) Пълзящ щир(Amaranthus blitoides), (Amaranthus spp) Райграс (Lolium spp.) Рапица (Brassica napus) Фасулче (Polygonum convolvulus) Хибискус летен (Hibiscus trionum) Червена мъртва коприва (Lamium purpureum)

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТ 70% ДО 84%

Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Тученица (Portulaca oleracea)

Селективност при картофи

Зенкор® 600 СК се препоръчва да бъде използван преди или след поникване при следните сортове картофи: Monalisa, Agria, Spunta, Asterix, Baraka, Marfona, Ksw1, Ramos, Crisper, Kardan, Inovator, Charlote, Europa, Fabula, Karta, Exquisa, Vendel.

Не прилагайте върху сортовете Belle de Fontenay, Fambo, Frieslander, Hermes, Innovator, Lady Christl, Lyra, Morene Concorde, Pasha, Vitesse.

Не прилагайте вегетационно върху сортовете Agata, Annabelle, Franceline, Pompadour, Resy, Jaerla, Kennebeck, Hermes, Condor, Red Pandiac, Sirco, Goudmandine.

Не превишавайте дозата:
- от 60 мл/дка почвено при сортовете Adriana, Aurea, Celtiane, Cherie, Desiree, Draga, Eva, Jetta, Lady Felicia, Lady Roseta, Kaptah Vandel, Logita, Multa, Osirene, Pansta, Petra, Prima, Resy, Rubis, Scorpio, Sensor, Spepody, Spartaan, Starlette, Stefano, Sybilla, Turbo, Vebeca, Vivaks.
- от 25 мл/дка вегетационно при сортовете Celtiane, Cherie, Daisy, Lady Claire, Nicola, Universa, Russet bank.

Селективност при домати

Приложението на продукта при ДОМАТИТЕ (преди поникване - след поникване) се препоръчва при сортовете: 9036, 9061, 3402, 20009, Boludo, Talent, Durinta, Tomate De Ensalada, Peralta, Ps 1296, Ercole, Rio Grande и Titanio.

Селективност при моркови

Третирането със Зенкор® 600 СК при тази култура трябва да се прави само спомагателно към други методи за справяне с плевелите. Зенкор® 600 СК трябва да се използва само при тежко заплевеляване с росопас, лайка, спореж, великденче, които могат да компрометират реколтата. При някои условия – особено при леки почви или дъжд в рамките на 24 часа след третиране е възможна проява на фитотоксичност, изразяваща се в: пожълтяване на листата, пригори, обезцветяване и др.

Зенкор® 600 СК да се прилага:

 • В доза 35 мл/дка между 4-6 лист;
 • Разделно с 2 третирания: първо във фаза 1-2 лист в доза 8-12 мл/дка, второ третиране след 15 дни в доза 12-20 мл дка. Общата доза да не надвишава 35 мл/дка и последното приложение да се прави до фаза 6 лист.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

След приложение на Зенкор® 600 СК при картофи няма никакъв риск за следващите в сеитбооборота култури. След приложение на ЗЕНКОР 600 СК при ранни картофи, като втора култура може да се засяват житни, моркови и грах, при условие че се извърши дълбока обработка на почвата.

След употребата на Зенкор® 600 СК, като следващи култури в сеитбооборота, след извършване на оран, могат да се засяват мека и твърда пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, царевица, пролетен грах, пролетен лен, слънчоглед.

Като междинни култури за зелено торене, могат да се засяват синап и италиански райграс.

Засаждането на всяка друга култура, която не е включена в листата на възможните култури, остава изцяло под отговорността на земеделския стопанин.

Заместващи култури:

В случай на преждевременно унищожаване на третирана с метрибузин култура не засявайте други култури освен картофи, аспержи или разсадни домати, като заместващи култури и спазвайки срок от един месец след разораване.

Забранени култури: слънчоглед, соя, царевица, сорго, боб, синап и райграс.

Засяването на всяка друга култура, която не е включена в листата на възможните култури, остава изцяло под отговорността на земеделския стопанин.

Смесимост

Преди смесване на Зенкор® 600 СК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

МАТЕРИАЛИ:

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Зенкор

Авторски права © Байер АГ