Луна Сенсейшън

Активно вещество
Флуопирам – 250 г/л, Трифлоксистробин - 250 г/л
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Интервал между последното третиране и прибиране на реколтата Ягоди – 1 ден; Марули – 7 дни.
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Луна® Сенсейшън

Механизъм на действие

ЛУНА СЕНСЕЙШЪН е широкоспектърен фунгицид с превантивно, системно и лечебно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас –Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). В растението прониква чрез листата и се придвижва системно по ксилема (акропетално), има трансламинарни свойства, не се движи низходящо. На активното вещество трифлоксистробин се дължи мезостемното – трансламинарно и газово преразпределение и предпазното действие на продукта, а също така се наблюдава и частично действие върху покълването на спорите и растежа на мицела върху растителната повърхност.

ФУНГИЦИДИ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Ягоди (оранжерийно производство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Брашнеста мана (Podosphaera aphanis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60-80 мл/дка

КРР

30-100 л/дка

МП

От фаза поява на столони и млади листа до фаза узряване на плодовете, втора реколта: повечето плодове са оцветени BBCH 40 – 89

МБПВ

2

ИТ

7 дни

Марули (полско производство)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Склеротиния (Sclerotinia spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60-80 мл/дка

КРР

30-100 л/дка

МП

От фаза начало на развитие на използваните растителни части до фаза образувана 80% от листната маса BBCH 40 - 48

МБПВ

1

ИТ

-

Пипер, вкл. лют пипер и чили

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 мл/дка

КРР

50 - 150 л/дка

МП

От фаза начало на цъфтеж до фаза пълна зрялост ВВСН 51-89

МБПВ

2

ИТ

10-14

МАТЕРИАЛИ:

Условия за употреба

При ягоди (оранжерийно производство) се препоръчва продуктът да се прилага и с гръбна пръскачка. При третиране на ягоди отглеждани на конструкции, които са по-високи от 1 м, да не се прилага ЛУНА СЕНСЕЙШЪН , с цел защита на оператора.

При марули (полско производство), се препоръчва продуктът да се прилага чрез наземна техника или гръбна пръскачка.

Вентилирайте обработените парници/оранжерии старателно, докато спреят изсъхне преди повторно влизане.

Приготвяне на работния разтвор

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите, преди смесването му с друг продукт в отделен съд.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Луна Сенсейшън

Авторски права © Байер АГ