Център за Агроиновации на Байер

Център за Агроиновации на Байер е иновативна платформа, разработена с цел демонстрация на устойчиво земеделие в реални условия.

Фокусът на работа на Центъра за агроиновации е с основни направления:

  • Развитие на интегрирани решения (семена и хибриди, продукти за растителна защита и услуги), създадени с цел опазване и увеличаване на добивите и качеството на зърнените култури.
  • Изпитване на продуктите за растителна защита на Байер чрез статистически базирани опити с цел адаптирането им към условията в България.
  • Промотиране на мерките за проактивно стопанисване с цел предпазване на потребителите, опазване на околната среда и културите, както и безопасност на храните.
  • Иницииране на партньорства, целящи да осигурят устойчиво земеделие.
Авторски права © Байер АГ