Пума Супер

Описание

Активно вещество
Феноксапроп-П-етил 69 г/л;
Антидот
(Мефенпир-диетил)
Формулация Емулсия, масло във вода (ЕВ)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Pазрешена употреба Пума Супер 7,5 ЕВ

Механизъм на действие

Пума® Супер е селективен вегетационен хербицид със системно действие. Третираните плевели спират растежа си и първите симптоми са надлъжна хлороза по листата. По-късно се развива характерното антоцианово оцветяване и некроза. Дивият овес загива напълно и става на кълчища за около 3-4 седмици.

Предимства

Селективност към пшеницата и ечемика – може да се прилага от трети до флагов лист на културата.

Висока ефикасност – може да контролира житните плевели до фаза второ коляно.

Срещу мак и трицветна теменуга се третира възможно най-рано - 2-4 лист.

Позволява смесване с листни торове и някои противошироколистни хербициди – Секатор® ОД.

Бързо поемане от листата – 2 часа.

Препоръки при употреба

Най-добре е да се прилага в начало на братене на дивия овес.

Най-добри резултати се получават при самостоятелно третиране с Пума® Супер. Ако се налага борба със смесено заплевеляване, най-добър партньор е Секатор® ОД.

Ефектът се увеличава, когато плевелите се развиват нормално при благоприятни климатични условия – температура и влага.

Да не се третира култура, изложена на стресови фактори, като измръзване, суша или преовлажняване.

КЛАСИЧЕСКИЯТ СТАНДАРТ В БОРБАТА СРЕЩУ ДИВИЯ ОВЕС

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пума® Супер е предназначен за борба с едногодишни житни плевели - див овес, ветрушка, лисича опашка, едногодишна метлица, кощрява, кокоше просо, кръвно просо, балур. Продуктът не контролира райграс и овсига.

Пшеница, Ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни житни плевели, включително див овес

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 мл/дка

120 мл/дка

КРР

20 - 40 л/дка

МП

Прилага се от фаза три листа разтворени до фаза край на братенето. Видими са максимален брой братя

Прилага се от фаза три листа разтворени до фаза първият възел е поне на 1 см над възела на братене

МБПВ

1

1

ИТ

-

-

Влияние на климатичните фактори

Да не се третира при вятър над 3 м/сек.

Два часа са достатъчни за поемане на препарата и дъжд, паднал след това, не намалява хербицидния ефект.

Благоприятните температури и нормалната влажност засилват ефекта от Пума® Супер.

Екстремно високи или ниски температури след пръскане се отразяват негативно на хербицидния ефект.

При очаквани засушавания да не се пръска.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

Да не се третира култура, подложена на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, атака от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и др. Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. Късни пролетни мразове след третиране също могат да стресират културата и да доведат до неблагоприятни реакции. Пума® Супер се разгражда през вегетацията и не застрашава следващите култури.

Смесимост

Преди смесване на Пума® Супер с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата. Пума® Супер не може да се смесва с 2,4 Д аминна сол, МЦПА, дикамба, бентазон и растежни регулатори.

МАТЕРИАЛИ:

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Пума Супер

Авторски права © Байер АГ