Луна Експирианс

Активно вещество
Тебуконазал - 200 г/л; Флуопирам - 200 г/л
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Карантинен срок лозя, ябълки, круши - 14 дни; кайсии, праскови, нектарини, череши - 3 дни; лук, чесън - 7 дни; аспержи - не е приложимо
Категория на употреба I-ва професионална
Разрешена употреба Луна® Експирианс

Механизъм на действие

Луна® Експирианс е локално системен фунгицид за вегетационно приложение, с предпазно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас (SDHI). В растението се придвижва чрез проникване в листата и се придвижва системно възходящо.

Продуктът има висока биологична активност срещу гъби от клас Аскомицети.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛУНА...!

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка 

МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Лозя, винени сортове

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Uncinula necator)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

12-40 мл/дка

КРР

40-100 л/дка

МП

От фаза пети лист е отворен до фаза затваряне на чепката

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Ябълки, круши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Струпясване (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha) Стемфилиум (Stempylium vesicarium), Алтернария (Alternaria sp.) Антракноза (Glomerella cingulata), Меко пеницилийно гниене (Penicillium sp.), Сиво гниене (Botrytis cinerea), Глейоспорийно гниене (Prezicula alba)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20-75 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза розов бутон до фаза беритбена зрялост

МБПВ

2

ИТ

7 дни

Кайсии, праскови, нектарини, череши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Sphaeroteca pannosa)

Ранно и късно кафяво гниене (Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

50 мл/дка

63-75 мл/дка

КРР

150 л/дка

150 л/дка

МП

От фаза чашелистчетата са отворени до беритбена зрялост

МБПВ

3

2

ИТ

14 дни

7-14 дни

Аспержи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ръжда (Puccinia asparagi), Стемфилиум (Stemfilium vesicarium)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

75 мл/дка

КРР

60-100 л/дка

МП

От фаза нарастване на стъблото до фаза промяна на цвета на листата

МБПВ

2

ИТ

10-14 дни

Лук, чесън

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ръжда (Puccinia allii), Кафяви петна (Pleospora allii)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60-100 мл/дка

КРР

30-80 л/дка

МП

От фаза основите на листата започват да се удебеляват/ удължават до фаза листата са загинали, растежа е завършил

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

Условия за употреба

Използвайте Луна® Експирианс само с наземна техника с посоченото количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.

Продуктът да не се прилага с гръбна пръскачка.

Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време. Ако максималните температури надвишават 25°С, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер.

При извеждане на комбинирана борба срещу различните болести максималната доза на Луна® Експирианс на дка/сезон не трябва да надвишава 200 мл/дка.

Приготвяне на работния разтвор

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Напълнете съда с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането. Прилепители и масла се добавят накрая.

Предимства

  • Много надеждна защита срещу брашнеста мана, струпясване, кафяво гниене.
  • Комплексен спектър.
  • Стабилна основа за безупречен контрол на болестите по време на съхранение на продукцията.

Смесимост

Преди смесване на Луна® Експирианс с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Луна Експирианс

Авторски права © Байер АГ