Секатор

Описание

Активно вещество
Йодосулфурон-метил-натрий – 25 г/л,
Амидосулфурон – 100 г/л,
Мефенпир-диетил (антидот) – 250 г/л
Формулация Маслена дисперсия (ОД)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Pазрешена употреба Секатор ОД

Механизъм на действие

Секатор® ОД е хербицид от групата на сулфунилуреите с напълно системно действие. Секатор® ОД представлява нова и модерна формулация - ОДези, съдържаща две активни вещества и антидот. Поради тази отлично балансирана комбинация, Секатор® ОД контролира повече от 30 важни вида широколистни плевели с едно третиране при един широк период на приложение. Между тези плевели са видове, които значително редуцират добива от декар, като трирога лепка и паламида, както и устойчивите на хормоноподобни хербициди. Попаднал върху плевелите, препаратът се абсорбира бързо от листата, стопира веднага растежа и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Визуалните признаци на хербицидно действие са пожълтяване на плевелите - на 5-7 ден, хлоротични петна, последвани от некроза на 10-14 ден, и напълно загиване на плевелното растение - след 4-6 седмици.

Препоръки при употреба

Плевелите се контролират най-добре в ранни фази - 2-6 лист.

Паламидата се третира във фаза розетка при височина 10-15 см.

Срещу мак и трицветна теменуга се третира възможно най-рано - 2-4 лист.

Да не се използва при овес.

Да се избягва попадането на Секатор® върху съседни култури. Малки дози препарат могат да нанесат повреди върху слънчоглед, рапица, зеленчуци и трайни култури.

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД СРЕЩУ ШИРОКОЛИСТНИ И НЯКОИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

10 - 15 мл/дка

КРР

20 - 40 л/дка

МП

От фаза 3-ти разтворен лист до фаза флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима BBCH 13-39

МБПВ

1

ИТ

-

Ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

10 мл/дка

КРР

20 - 40 л/дка

МП

От фаза 3-ти разтворен лист до фаза флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима BBCH 13-39

МБПВ

1

ИТ

-

Предимства

Ефикасност – контрол на икономически важни плевели в пшеница и ечемик.

Селективност към културата – опитът показва, че дори и двойни дози, приложени в късна фаза, не оказват негативно влияние върху добива.

Гъвкавост на приложение – Секатор® не се влияе от ниски температури по време на пръскане.

Бързина на поемане – Секатор® се поема за два часа от плевелите.

Влияние на климатичните фактори

Секатор® се поема за два часа от плевелите и паднал след това дъжд не намалява хербицидния ефект.

Секатор® не се влияе от ниски температури по време на приложение.

Ако температурите паднат след приложението това само ще забави проявата на симптомите.

Благоприятните условия за развитие на плевелите след третиране засилват системността на Секатор® и неговата ефикасност.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

След третиране със Секатор® в нормален срок за приложение могат да бъдат засети и отглеждани всички възможни есенни и пролетни култури. Ако житната култура, третирана със Секатор®, е унищожена по една или друга причина, е възможно да се засее след 15 дни и плитка оран до 15 см всяка пролетна житна култура, но без овес, или след 30 дни и оран на 20-25 см дълбочина - картофи или царевица.

Смесимост

Преди смесване на Секатор® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Начин на действие

Бързо поемане чрез лиcтaта на плевелuтe. Силно преоблaдaвaщa листна активност. Приема се от прoводящата система на плевелитe, кoето вoди дo пълно унищожаване на меристемните тъкани.

CEЛЕKТИВНОСТ Разграждането на активните вещества дo безвредни метаболити прu житните кyлтyрu се ускорява от каталитичните ефекти на антидота.

МАТЕРИАЛИ:

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Секатор

Авторски права © Байер АГ