Профайлър

Активно вещество
Фозетил Алуминий 667 г/кг; Флуопиколид 44,4 г/кг
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Карантинен срок 21 дни
Категория на употреба непрофесионална
Разрешена употреба Профайлър 71,5 ВГ

Механизъм на действие

Профайлър® е съчетание от добре познатия алуминиев фозетил, който ни дава пълната системна защита и дългото последействие и флуопиколид - съвсем нов клас фунгицид, допринасящ за бързото проникване и лечебното действие на препарата. Заради напълно завършения си профил, Профайлър® дава възможност да реагираме успешно при различни ситуации.

ПОСЛЕДНАТА РАЗРАБОТКА НА БАЙЕР ЗА ЗАЩИТА ОТ МАНА ПО ЛОЗАТА

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Лозя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Мана по лозата (Plasmopara viticola)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

200-225 г/дка (0,3%)

КРР

30-100 л/дка

МП

Може да се използва през критичния за проявление период на болестта от фенофаза съцветията се виждат изцяло до фенофаза зърната започват да се събират, грозда се затваря

МБПВ

3

ИТ

12-14 дни

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба

Профайлър® осигурява ново, по-добро ниво на защита от мана по лозата. Най-подходящ момент за приложение е преди, по време и след цъфтеж, когато има и най-голям риск да бъде засегната продуктовата част, а с това да бъде компрометиран добива и качеството.

Профайлър® има 14-дневно последействие. Препоръчват се до 3 третирания на сезон.

Количеството на работен разтвор се определя от фенофазата на лозата и листната маса и се увеличава с напредване на вегетацията.

Предимства и ползи

  • Дълъг период на гарантирана защита от мана.
  • Два различни механизма на действие, което предпазва от създаване на резистентност.
  • Нов уникален механизъм на действие, осигуряващ защита дори след обилни валежи.
  • Без негативен ефект върху винификацията.
  • Приложен по време на цъфтеж, не смущава опрашването.
  • Толерантен към полезните ентомофаги, което намалява риска от намножаване на акари и други вредни видове.

Смесимост

Преди смесване на Профайлър® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

  • Да не се смесва с препарати, съдържащи азот, мед и дикофол.
  • Да не се смесва с продукти тип - маслена формулация.
  • При смесване със СК формулации (например Луна® Експирианс СК) – първо в наполовина пълния с вода резервоар, се налива суспензионния концентрат, следва добро разбъркване на разтвора и след това се добавя необходимото количество Профайлър®
  • При смесване с ВП, ВГ (например Флинт® Макс ВГ), ЕК и ЕВ формулации - първо в наполовина пълния с вода резервоар, се сипва необходимото количество Профайлър®, следва добро разбъркване на разтвора и след това се добавя необходимото количество от другия продукт.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Профайлър

Авторски права © Байер АГ