Раксил 060

Активно вещество
Тебуконазол 60 г/л
Формулация Концентрирана суспензия за третиране на семена – ФС
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба непрофесионална
Разрешена употреба Раксил 060 ФС

Механизъм на действие

РАКСИЛ® 060 ФС се използва за третиране на семена на пшеница за борба срещу праховита главня (Ustilago tritici); твърда главня (Tillecia tritici).

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА НА ПШЕНИЦА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРАХОВИТА ГЛАВНЯ И ТВЪРДА ГЛАВНЯ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/100 кг семена
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Праховита главня (Ustilago tritici), Твърда главня (Tilletia tritici)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

50 мл/100 кг семена

КРР

До 2 л/100 кг семена

МП

Сухо семе

МБПВ

1

ИТ

-

Препоръки при употреба

  • Да се използват специализирани машини за третиране на семена.
  • Да не се използват обеззаразени семена за фураж.
  • Да не се използват повторно чували, съдържали обеззаразени семена.
  • Да не се използват третирани семена за консумация или фураж.
  • Да не се използват повторно чували, съдържали третирани семена.
  • Амбалаж, съдържащ обеззаразени семена, трябва обезателно да носи надпис: “ВНИМАНИЕ! СЕМЕНАТА СА ОБЕЗЗАРАЗЕНИ С РАКСИЛ 060 ФС, СЪДЪРЖАЩ ТЕБУКОНАЗОЛ.”
  • Разклатете опаковката интензивно преди употреба. Възможно е по време на съхранение компонентите на формулацията да се разслоят.

Приготвяне на работния разтвор

Необходимото количество препарат се разтваря в до 2 л. вода и с разтвора се обеззаразяват 100 кг. семена.

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

Преди смесване на РАКСИЛ® 060 ФС с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Раксил 060

Авторски права © Байер АГ