Атлантис Флекс

Описание

Активно вещество
Мезосулфурон-метил – 45 г/кг, Пропоксикарбазон-натрий – 67,5 г/кг, Мефенпир-диетил (антидот) – 90 г/кг
Формулация Вододиспергируеми гранули – ВГ
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Атлантис Флекс 20,25 ВГ

Механизъм на действие

АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ е селективен, системен хербицид от групата на сулфунилуреите. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата (мезосулфурон-метил) и от корените (пропоксикарбазон-натрий), като се придвижва по флоема и ксилема към меристемната тъкан на плевелните растения, което стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след третирането. Първоначалните визуални признаци на хербицидното действие върху плевелното растение са спиране на растежа, пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване. Селективността на продукта спрямо зърнено-житните култури както и допълнителната ефикасност е благодарение на мефенпир-диетил - антидот, който се съдържа в състава на продукта.

СМЕСИМОСТ

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

Не е препоръчително смесването с листни торове, особено при стресирана култура. Да се спазва интервал от 7 дни след употребата на листен тор. Да не се смесва с хлорпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици до третиране с такива инсектициди, при наличие на стресови фактори за културата

Да не се смесва с хлорпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици до третиране с такива инсектициди. Препоръчва се смесване с продуктите Буктрил Универсал или Секатор ОД в зависимост от заплевеляването на полето.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница (мека и твърда), тритикале

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Eдногодишни житни и широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

20 - 33 + 100 мл Биопауър

КРР

10 - 30 л/дка

МП

От фаза три листа разтворени до фаза удължаване на стъблото – вторият възел е най-малко на 2см над първия възел ВВСН 13 – 32

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

при доза на прилагане – 33 г/дка + Биопауър 100 мл/дка (прилепител).

СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ≥ 95%

Житни - Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Див овес (Avena fatua), Южен овес (Avena sterilis), Полска овсига (Bromus arvensis), Многогодишен райграс (Lolium perenne), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни - Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Полски синап (Sinapis arvensis).

ЧУВСТВИТЕЛНИ 85% ДО 94%

Житни - Дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), Италиански райграс (Lolium multiflorum), Твърда глушица (Lolium rigidum). Широколистни - Полско подрумче (Anthemis arvensis), Лъчисто колендро (Bifora radians), Лайка (Matricaria chamomilla), Врабчови чревца (Stellaria media)

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТ 70% ДО 84%

Лечебен росопас (Fumaria officinalis)

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПО МАЛКО 70%

Обикновена лепка (Galium aparine), Полски мак (Papaver rhoeas), Пача трева (Polygonum aviculare), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus), Обикновен спореж (Senecio vulgaris).

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

при доза на прилагане – 20 г/дка + Биопауър 100 мл/дка (прилепител).

СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ≥ 95%

Житни - Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Див овес (Avena fatua), Южен овес (Avena sterilis), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни - Полски синап (Sinapis arvensis).

ЧУВСТВИТЕЛНИ 85% ДО 94%

Житни - Полска овсига (Bromus arvensis), Италиански райграс (Lolium multiflorum), Райграс (Lolium perenne). Широколистни - Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Врабчови чревца (Stellaria media).

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТ 70% ДО 84%

Житни - Дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), Твърда глушица (Lolium rigidum). Широколистни - Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Лъчисто колендро (Bifora radians), Лайка (Matricaria chamomilla).

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ OT 50% ДО 69.9%

Обикновена лепка (Galium aparine), Полски мак (Papaver rhoeas), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus).

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Атлантис Флекс

Авторски права © Байер АГ