Заяви ваучер за твоето стопанство!

За повече информация се свържете с Вилия Хараланова:

Телефон: +359  889 706 811

E-mail: vilia.haralanova@bayer.com

 

Информация за стопанството:

Адрес на стопанството

Лице за контакт

Продукт за ваучер

Използване на личните данни

Съгласен/а съм с условията на Ваучерната Програма.

Електронни маркетингови комуникации

С отбелязване на чекбокса по-долу, Вие разрешавате на Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, бул. Цариградско шосе No 115М, сграда D, гр. София, п.к. 1784, България (наричано по-долу „нас”, „наш” или „ние”), както и други свързани лица на Байер, участващи в управлението на услуга или комуникация с Вас, следното:

Персонализация на Електронни маркетингови комуникации с цел да отговарят на Вашите нужди и предпочитания, както е описано в информацията относно личните данни (Раздел А, т. 1, б. д) на база анализ на Вашето ползване на Електронните ни маркетингови комуникации.

Директно да Ви доставят електронни маркетингови съобщения по имейл или други електронни средства за комуникация, съдържащи информация относно услуги, продукти или събития, свързани с Вашите интереси („Електронни маркетингови комуникации”), както и чрез телефонни обаждания.

Можете да оттеглите своето съгласие с действие занапред във всеки един момент. Моля, адресирайте своето изявление за оттегляне до лицето за контакт, описано в информацията относно личните данни (Раздел А, точка 5) . Наред с това, всяка Електронна маркетингова комуникация, която Ви изпращаме, включва възможност за лесно оттегляне на съгласието чрез кликване върху връзката за отписване.

Общи условия Ваучерна програма