Мерлин Флекс

Описание

Активно вещество
Изоксафлутол 240 г/л;
Антидот (Ципросулфамид) 240 г/л
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Карантинен срок не се налага
Категория на употреба II-ра професионална
Pазрешена употреба Мерлин Флекс

Механизъм на действие

Приложен върху почвата, Мерлин® Флекс образува повърхностен филм, който е устойчив на слънчевата светлина и се активира от първия паднал дъжд (10-15 л/м2). След като проникне в почвата, Мерлин® Флекс се поема от корените на плевелите, разпространява се по цялата проводяща система, като се насочва към върха на нарастване и там се наблюдават първите симптоми на побеляване на връхните части.

Предимства при засушаване

Ако след третиране с Мерлин® Флекс има продължителен безвалежен период (10-12 дни), плевелите могат да поникнат, но голямото предимство на Мерлин® Флекс е, че при първия паднал дъжд със стопанско значение, дори поникналите, но не много прераснали плевели (5-6 см), биват контролирани, като след 5-6 дни побеляват и до 10-12 дни загиват. Ако периодът на засушаване е много продължителен, тогава корените на плевелите проникват на по-голяма дълбочина и ефектът на препарата е лимитиран. В този случай се налага коригиране с вегетационен хербицид. Мерлин® Флекс, обаче остава на повърхността и при следващ дъжд контролира по-късно поникващите плевели, като по този начин предотвратява необходимостта от второ пръскане с вегетационен препарат. Важно предимство на Мерлин® Флекс е реактивиращият се ефект, който се проявява след всеки паднал дъжд, като при добри условия (регулярни превалявания) и определен плевелен състав, царевицата остава чиста за много дълъг период от време.

Ефект върху балур от семена и коренища

Мерлин® Флекс контролира отлично балура от семена, по-интересен е обаче страничният му ефект срещу балура от коренища, който може да побелее, да бъде силно затормозен и в крайна сметка да окаже минимални щети на царевицата. При голяма плътност на корени щен балур не бива да се разчита само на Мерлин® Флекс, и е добре да се направи корекция с балурицид (Екип®).

Адаптивният хербицид!

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Царевица за зърно и силаж

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

42 мл/дка

КРР

20 - 40 л/дка

МП

Прилага се след сеитба, преди поникване или ранно вегетационно във фаза 1-3 лист на културата

МБПВ

1

ИТ

-

Ранно-вегетационно приложение

В случаите, когато прилагаме продукта ранно-вегетационно, освен почвения ефект, Мерлин® Флекс има и контактно (изгарящо) действие, когато попадне непосредствено върху поникналите плевели. Това действие е добре изразено при малките широколистни (2-3 лист) и току-що поникнали житни плевели (1-2)

Предимства

Модерен хербицид, съдържащ антидотна технология – позволява гъвкаво приложение (след сеитба до 3-ти лист на царевицата), съхранява пълния потенциал на културата за добив, поради високата селективност.

Дълго реактивиращо се последействие – осигурява безкомпромисна защита от плевели през цялата вегетация при благоприятни условия.

Широк спектър на контролирани плевели – позволява при определени условия с едно третиране да се опази царевицата от плевели.

Активира се дори след дълъг период на засушаване.

Има странично действие върху балура от коренища.

Препоръки при употреба

1. Стратегия за поддържане на чисто поле.
Когато площта е третирана предшестващата есен с глифозат, има голяма вероятност коренищните и кореноиздънковите плевели да са унищожени или силно редуцирани.
Разбира се, плевелите от семена ще изникнат и на следващата година. Тогава Мерлин® Флекс може да бъде единственият продукт, приложен върху царевицата, без да се налагат корекции с вегетационен хербицид.

2. Стратегия за интензивно почистване на полето.
Прилагането на Мерлин® Флекс на силно заплевелено поле дава възможност то да се опази чисто от поникващите от семена плевели за много дълъг период от време. Така сериозно се намалява плътността на плевелите и царевицата е по-малко конкурирана, а коренищните и кореновоиздънковите плевели следва да се контролират с вегетационен хербицид. По такъв начин силно заплевелени полета могат да се изчистят в рамките на 2-3 години.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

Зимна рапица, мека и твърда пшеница, ечемик

Обработка на почвата

Оран или друга равностойна обработка, размесваща почвата в дълбочина

Период на изчакване

4 месеца

Пролетна пшеница и ечемик, грах, слънчоглед, соя, нахут, картофи, сорго

Обработка на почвата

Оран

Период на изчакване

На следващата пролет

Тези препоръки са валидни при нормални агроклиматични условия.
Неблагоприятни агроклиматични условия* обаче, може да повлияят скоростта на разграждане на хербицида и остатъчните количества активно вещество, налични в почвата. В подобни случаи препоръките за интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура са само насочващи за потребителя.
В случай на неблагоприятни за разграждането на хербицида условия или при съмнение за наличие на остатъчни количества от предходно приложение на хербицид, изключително препоръчителни са ограничаващи риска мероприятия, като дълбока оран и/или допълнително размесване на почвата в дълбочина. Друг начин за определяне на потенциалния риск за повреда на културата са малки съдови опити или предварително засяване на малки площи.
Сеитбата на всички други култури или неспазването на посочените по-горе срокове е на собствен риск и отговорност.

Преди смесване на Мерлин® Флекс с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

МАТЕРИАЛИ:

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*Неблагоприятни условия може да бъдат: необичайно сухо време след приложение на продукта; продължително засушаване; слаба биологична активност на почвата в резултат на ниско съдържание на органично вещество и/или ниска температура на почвата; уплътнение на почвата; ерозирали участъци; ниски участъци, задържащи вода; наводнение; директна сеитба без дълбока оран; препокриване с двойна доза и всякакви други подобни условия или с подобен ефект не изрично упоменати тук.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Мерлин Флекс

Авторски права © Байер АГ