Ламадор Про

Активно вещество
Флуопирам 20 г/л; Протиоконазол 100 г/л; Тебуконазол 60 г/л
Формулация Концентрирана суспензия за третиране на семена - ФС
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба l-ва професионална
Разрешена употреба Ламадор Про

Механизъм на действие

Ламадор Про® е системен фунгицид, който унищожава спорите на болестите, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената.

СПЕЦИАЛИСТЪТ ЗА ЕЧЕМИК

КРР - Количество работен разтвор на декар л/100 кг семена
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Ечемик (зимен и пролетен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Ленточна болест (Drechslera(Pyrenophora) graminea), Кафява праховита главня (Ustilago nuda), Покрита главня (Ustilago hordei), Снежна плесен (Microdochium nivale), Мрежести петна по eчемика (Pyrenophora(Drechslera) teres) първична инфекция

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

50 мл/100 кг семена

КРР

1-1,5 л/100 кг семена

МП

Третиране на семена

МБПВ

1

ИТ

-

Овес

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Праховита главня (Ustilago avenae), Покрита главня (Ustilago hordei f. sp. avenae), Снежна плесен (Microdohium nivale)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

50 мл/100 кг семена

КРР

1-1,5 л/100 кг семена

МП

Третиране на семена

МБПВ

1

ИТ

-

* Според инсталацията за третиране на семена.

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба

  • Да се прилага само в професионални и сертифицирани инсталации за заготовка и третиране на семена.
  • Семената трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени.
  • Максимум 200 кг семена/ха.

Предимства

  • Комплексна защита срещу ключовите болести, пренасяни със семената и растителни остатъци.
  • Изключителна ефикасност срещу Drechslera spp.

Приготвяне на работния разтвор

Според указанията за работа с инсталацията за третиране на семена.

Приготвяне на работния разтвор

Не е приложимо.

ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

След приложение на семена, третирани с Ламадор Про, не е наблюдавана сортова чувствителност или въздействие върху съседни или следващи култури.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Ламадор Про

Авторски права © Байер АГ