Баритон Супер

Активно вещество
Флудиоксонил 37,5 г/л; Протиоконазол 50 г/л; Тебукназол 10 г/л
Формулация Концентрирана суспензия за третиране на семена- ФС
Карантинен срок Не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Баритон Супер 97,5 ФС

Механизъм на действие

БАРИТОН СУПЕР 97,5 ФС е широкоспектърен, контактен и системен фунгицид, съдържащ активни вещества с различен механизъм на действие като унищожава спорите на болестите, пренасяни по семенната обвивка и вътре в тях. Активното вещество флудиоксонил има контактно и локално системно (трансламинално) действие. Активните вещества протиоконазол и тебуконазол предизвикват морфологични и функционални изменения в клетъчната мембрана на клетките на гъбата. Продукта проявява антиспорулантен ефект и влияе върху мицелния растеж.

В ХАРМОНИЯ ЗА ПО-ВИСОК ДОБИВ!

КРР - Количество работен разтвор на декар л/100 кг семена
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Ечемик (зимен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Monographella nivalis), Ленточна болест (Pyrenophora gramineа), Мрежести петна (Pyrenophora teres), Праховита главня (Ustilago nuda f. sp. hordei)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

100

КРР

0,4-1

МП

Сухо семе

МБПВ

1

ИТ

-

Ечемик (пролетен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Ленточна болест (Pyrenophora gramineа), Мрежести петна (Pyrenophora teres), Праховита главня (Ustilago nuda f. sp. hordei)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

100

КРР

0,4-1

МП

Сухо семе

МБПВ

1

ИТ

-

Пшеница (пролетна)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Твърда главня (Tilletia tritici)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

100

КРР

0,4-1

МП

Сухо семе

МБПВ

1

ИТ

-

Пшеницa (зимна) и твърда

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Monographella nivalis), Твърда главня (Tilletia tritici)

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

100

КРР

0,4-1

МП

Сухо семе

МБПВ

1

ИТ

-

Ръж (зимен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Monographella nivalis),

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

100

КРР

0,4-1

МП

Сухо семе

МБПВ

1

ИТ

-

Тритикале (зимен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Monographella nivalis),

ДОЗА НА ПРИЛАГАНЕ МЛ/100 КГ СЕМЕНА

100

КРР

0,4-1

МП

Сухо семе

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба

  • Разклатете опаковката интензивно преди употреба. Възможно е по време на съхранение компонентите на формулацията да се разслоят.
  • Семената за третиране трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени.
  • Да се използват специализирани машини за заготовка и третиране на семена, с цел да се осигури качествено третиране и минимално разпрашаване по време на сеитба.
  • Да не се използват третирани семена за консумация или фураж.
  • Да не се използват повторно чували, съдържали третирани семена.
  • Не се препоръчва да се складират третирани семена по-дълго от една година, тъй като намаля тяхната кълняемост. Този процес не зависи от продукта, а е обвързан с естественото стареене на семената.
  • Опаковка, съдържаща третирани семена трябва да има следния надпис: “ВНИМАНИЕ!” СЕМЕНАТА СА ОБЕЗЗАРАЗЕНИ С БАРИТОН СУПЕР 97,5 ФС, СЪДЪРЖАЩ ТЕБУКОНАЗОЛ, ПРОТИОКОНАЗОЛ и ФЛУДИОКСОНИЛ.

Смесимост

Не е приложимо.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Баритон Супер

Авторски права © Байер АГ