Велум Прайм

Активно вещество
Флуопирам 400 г/л
Формулация Суспензионен концентрат – СК
Категория на употреба Непрофесионална

Механизъм на действие

ВЕЛУМ ПРАЙМ има локално и системно действие. Препоръчва се превантивната употреба на продукта. Активното вещество флуопирам е от нов клас химични съединения пиридил-етил-бензамиди от групата на SDHI – инхибиторите. То прониква в растението през кореновата система и се придвижва системно по ксилема (акропетално), не се движи низходящо. Нематоцидният ефект е най-силно изразен срещу инфекциозния стадий J2 (ювенилна втора възраст) на нематодите.

Освен нематоциден ефект, ВЕЛУМ ПРАЙМ показва и висока ефикасност срещу причинителите на брашнеста мана при култури от семейство тиквови и картофови.

СИСТЕМЕН ИНСЕКТИЦИД С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Домати, патладжани, пипер, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, тикви (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Галови нематоди (Meloidogyne hapla, Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita)

Продуктът има и фунгицидно действие срещу Брашнеста мана (Leveillula taurica, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

37,5-62,5 мл/дка (по-ниската доза се прилага при слабо до средно нападение от нематоди)

КРР

200-600 л/дка

МП

Първо приложение (почвено): 1 до 3 дни преди или след разсаждане Второ приложение: 15-30 дни след разсаждане

МБПВ

2

ИТ

15-30 дни

Домати, патладжани, пипер, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, тикви

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Галови нематоди (Meloidogyne hapla, Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita) Продуктът има и фунгицидно действие срещу Брашнеста мана (Leveillula taurica, Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

62,5 мл/дка

КРР

200-600 л/дка

МП

Прилага се от 1 до 3 дни преди или след разсаждане с капково напояване

МБПВ

1

ИТ

-

Моркови

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Галови нематоди (Meloidogyne hapla, Meloidogyne incognita) и цистообразуващи нематоди (Heterodera spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

62,5 мл/дка

КРР

20-80 л/дка

МП

Прилага се почвено до 10 дни преди сеитба с инкорпориране до 5 см

МБПВ

1

ИТ

-

Тютюн

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Галови нематоди (Meloidogyne spp.) и цистообразуващи нематоди (Heterodera tabacum/ Globodera tabacum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

62,5 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

200-600 л/дка

МП

Прилага се почвено до 10 дни преди разсаждане с инкорпориране на 5-10 см

Прилага се до 3 дни след разсаждане с капково напояване

МБПВ

1

ИТ

-

Картофи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Галови нематоди (Meloidogyne spp.) и цистообразуващи нематоди (Heterodera pallida/ Globodera pallida, Heterodera rostochiensis/ Globodera rostochiensis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

62,5 мл/дка

КРР

20-60 л/дка

15-25 л/дка

МП

Прилага се почвено до 3 дни преди засаждане с инкорпориране до 10 см

Прилага се по време на засаждане – браздово с инкорпориране до 5 см

МБПВ

1

ИТ

-

Препоръки при употреба

Използвайте продукта ВЕЛУМ ПРАЙМ самостоятелно (да не се смесва с други продукти) с поливната вода (капково или друг вид напояване) с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Общата поливна норма в зависимост от условията и фазата на развитие на растенията, се разделя на три части - 50% от обема на водата предвидена за поливане се подава самостоятелно, след което 40% с добавено към нея необходимо количество ВЕЛУМ ПРАЙМ и накрая останалите 10% чиста вода. Първо се пуска чистата вода за намокряне на кореновия слой, следва смесеното с ВЕЛУМ ПРАЙМ количество вода и накрая се пуска отново чиста вода за промивка на системата и разпределяне на продукта в зоната на корена.

Галообразуващите нематоди развиват няколко поколения на сезон. ВЕЛУМ ПРАЙМ е активен предимно срещу инфекциозния стадий J2 (ювенилна втора възраст) на нематодите. Ето защо е препоръчително да се правят две третирания на сезон, като интервала между тях се препоръчва да е между 15-30 дни. След едно или две приложения периода на защита варира между 30 и 60 дни след последното приложение.

С цел предотвратяване развитието на резистентност от страна на причинителите на брашнеста мана се препоръчва да не се изчаква максималния срок на защита, а да се правят навременни обследвания на растенията. Най-добре е да се извежда превантивна борба с фунгициди срещу Брашнеста мана от друг химичен клас, различен от този на SDHI.

Да не се прилагат продукти съдържащи флуопирам повече от 2 пъти годишно на един и същи участък. ВЕЛУМ ПРАЙМ се прилага като нематоцид, да не се използва за контрол само на гъбни патогени.

Да не се прилага ВЕЛУМ ПРАЙМ в разсадопроизводството.

Смесимост

Продуктът ВЕЛУМ ПРАЙМ трябва да се прилага самостоятелно !!

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Велум Прайм

Авторски права © Байер АГ