Сиванто Прайм

 

Активно вещество
Флупирадифурон – 200 г/л
Формулация Разтворим концентрат - СЛ
Карантинен срок
  • Ябълки, круши, лозя - 14 дни;
  • Домати, пипер, патладжани, тиквички, краставици, дини, листни зеленчуци, ягоди, малини - 3 дни;
  • Тютюн и декоративни и украсни растения – не се изисква.
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Сиванто Прайм

Механизъм на действие

Системен, вегетационен инсектицид, съдържащ флупирадифурон, активно вещество принадлежащо към новата химична група – бутенолиди, с отличен контрол върху широк спектър от смучещи неприятели – листни въшки, белокрилки, цикади. Сиванто® Прайм се прилага при полски и оранжерийни култури, прониква трансламинарно в растителните тъкани през листата като едновременно се придвижва системно по ксилема (акропетално). Активното вещество оказва влияние върху нервната система на неприятелите в различни стадии – ларва, какавида (нимфа) и възрастно. Насекомите спират да приемат храна и това води до тяхното загиване. Продукта притежава контактно и стомашно действие с много добър инициален (нокдаун) ефект и дълго последействие.

Указания за приготвяне на готовия разтвор

Преди употреба разклатете опаковката. Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до половина от вместимостта му с вода, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

Условия на употреба

Третирането със Сиванто® Прайм осигурява максимална защита при хомогенно покритие на цялата растителна маса. При ябълки и круши работният разтвор следва да се увеличи пропорционално с височината на короната както следва: 40-50 л/дка при 1 м височина на короната; 80-100 л/дка при 2 м височина на короната; 120-150 л/дка при 3 м височина на короната. При лозя срещу лозова цикада дозата на приложение варира спрямо височината на формировката съответно: 25 мл/дка за 1 метър формировка; 20 мл/дка – 80 см; 30 мл/дка – 120 см. Третираните растения трябва да са в процес на активна вегетация, за да се прояви максимално системното действие на продукта. Да се пръска в тихо и спокойно време без вятър, за да се избегне попадането на разтвора върху съседни култури.

Ябълки

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Ябълково-живовле- кова листна въшка (Dysaphis plantaginea), Червеногалова лист- на въшка (Dysaphis devecta), Зелена цитрусова листна въшка (Aphis spiraecola)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

30 мл/дка за метър височина на фор- мировка (корона). Макс. доза – 90 мл/ дка. (до 3 м височина на корона)

КРР

80-150 л/дка (50 л/дка за ме- тър формировка - до 3 м височина на корона)

МП

От фаза “Миши уши” до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер ВВСН 10-79

МБПВ

1 (за 24 месеца)

ИТ

-

Круши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Червеногалова листна въшка (Dysaphis pyri), Зелена цитрусова листна въшка (Aphis spiraecola)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

30 мл/дка за метър формировка (корона). Макс. доза – 90 мл/ дка. (до 3 м височина на корона)

КРР

80-150 л/дка (50 л/дка за метър формировка - до 3 м височина на корона)

МП

От фаза “Миши уши” до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер ВВСН 10-79

МБПВ

1 (за 24 месеца)

ИТ

-

Лозя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Лозова цикада (Empoasca vitis)

Американска лозова цикада (Scaphoideus titanus), Цикада (Metcalfa pruinosa)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

25 мл/дка за 1 метър формировка; 20 мл/дка – 80 см; 30 мл/дка – 120 см

50 мл/дка за 1 метър форми- ровка

КРР

80 л/дка (при максимална височина на културите до 1,20 м)

МП

От фаза съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени до фаза начало на узряване ВВСН 57-81

МБПВ

1

ИТ

-

Дини, тиквички, краставици (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), Прасковена листна въшка (Myzus persicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

56 мл/дка

КРР

75 л/дка

МП

От фаза втори същински лист по основното стъбло до фаза пълна зрялост ВВСН 12-89

МБПВ

1

ИТ

-

Домати, пипер, патладжан (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), Прасковена листна въшка (Myzus persicae)

Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci), Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

45 мл/дка

56 мл/дка

КРР

75 л/дка (при макс. височина на културите до 2 м)

МП

От фаза втори същински лист по основното стъбло до фаза пълна зрялост ВВСН 12-89

МБПВ

2

ИТ

10 дни

Дини, тиквички, краставици (в оранже- рии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), Праско- вена листна въшка (Myzus persicae)

Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Тютюнева белокрил- ка (Bemisia tabaci), Оранжерий- на белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

45 мл/дка

56 мл/дка

КРР

50 - 100 л/дка

МП

От фаза втори същински лист по основното стъбло до фаза пълна зрялост ВВСН 12-89

МБПВ

2

ИТ

10 дни

Листни зеленчуци, зелеви от сем. Кръстоцветни (Brassicacea) - без салата, ескариол, свежи подправки

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листна въшка по салатата (Nasonovia ribisnigri), Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani), Прасковена листна въшка (Myzus persicae), Голяма тъмнокафява въшка (Uroleucon sonchi), Грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

63 мл/дка

КРР

80 л/дка

МП

От фаза образувана 10% от листната маса до фаза формирана цялата листна маса ВВСН 41-49

МБПВ

1

ИТ

-

Дини, тиквички, краставици (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), Прасковена листна въшка (Myzus persicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

56 мл/дка

КРР

75 л/дка

МП

От фаза втори същински лист по основното стъбло до фаза пълна зрялост ВВСН 12-89

МБПВ

1

ИТ

-

Домати, пипер, патладжан (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), Прасковена листна въшка (Myzus persicae)

Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci), Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

45 мл/дка

56 мл/дка

КРР

75 л/дка (при макс. височина на културите до 2 м)

МП

От фаза втори същински лист по основното стъбло до фаза пълна зрялост ВВСН 12-89

МБПВ

2

ИТ

10 дни

Дини, тиквички, краставици (в оранже- рии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), Праско- вена листна въшка (Myzus persicae)

Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Тютюнева белокрил- ка (Bemisia tabaci), Оранжерий- на белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

45 мл/дка

56 мл/дка

КРР

75 л/дка за ме- тър височина на културите (при макс. височина на културите до 2 м)

МП

От фаза втори същински лист по основното стъбло до фаза пълна зрялост ВВСН 12-89

МБПВ

2

ИТ

10 дни

Листни зеленчуци, зелеви от сем. Кръстоцветни (Brassicacea) - без салата, ескариол, свежи подправки

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листна въшка по салатата (Nasonovia ribisnigri), Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani), Прасковена листна въшка (Myzus persicae), Голяма тъмнокафява въшка (Uroleucon sonchi), Грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

63 мл/дка

КРР

80 л/дка

МП

От фаза образувана 10% от листната маса до фаза формирана цялата листна маса ВВСН 41-49

МБПВ

1

ИТ

-

Тютюн

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Тютюнева листна въшка (Myzus nicotianae), Прасковена листна въшка (Myzus persicae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

50 мл/дка

КРР

80 л/дка

МП

От фаза раз- творен втори същински лист до фаза всички годни за приби- ране листа са узрели ВВСН 12-49

МБПВ

1

ИТ

-

Ягоди (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), Бяла ягодова листна въшка (Chaetosiphon fragaefolii), Зелена розена листна въшка (Macrosiphum rosae)

Оранжерий- на белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

50 мл/дка

62,5 мл/дка

КРР

50 мл/дка

62,5 мл/дка

МП

От фаза пети развит лист до фаза втора реколта: повечето плодове са оцветени ВВСН 15-89

МБПВ

12

ИТ

10 дни

Малини (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Малка малинова листна въшка (Aphis idaei), Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

50 мл/дка

КРР

50-100 л/дка

МП

От фаза разтворен пети лист до фаза напълно узрели първи плодове ВВСН 15-89

МБПВ

2

ИТ

10 дни

Декоративни растения и украсни видове отглеждани на закрито

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani), Черна бобова листна въшка (Aphis fabae), Прасковена листна въшка (Myzus persicae, Myzus ascalonicus), Зелена розена лист- на въшка (Macrosiphum rosae), Малка сливова въшка (Brachycaudus helichrysi)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

50-75 мл/дка

КРР

50-100 л/дка

МП

От фаза развитие на първите листа ВВСН 11

МБПВ

4

ИТ

7 дни

Декоративни растения и украсни видове отглеждани на закрито

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), Цикада (Metcalfa pruinosa

ДОЗА (МЛ/ДКА)

75 мл/дка

КРР

50-100 л/дка

МП

От фаза развитие на първите листа ВВСН 11

МБПВ

4

ИТ

7 дни

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

Преди смесване на Сиванто® Прайм с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Сиванто Прайм

Авторски права © Байер АГ