Лаудис ОД

Описание

Лаудис ОД е едно от последните постижения на Байер при хербицидите в царевица. Подходящ е за царевица, за зърно и силаж. Лаудис ОД е напълно системен вегетационен хербицид, поставящ нови стандарти за безопасност, бързина и начин на действие и спектър на контролирани плевели.

Лаудис ОД контролира едногодишни житни и широколистни плевели, паламида и балур.

Активно вещество
Темботрион 44 г/л; Антидот (Изоксадифен-етил) 22 г/л
Формулация Маслена дисперсия (ОД)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба непрофесионална
Разрешена употреба Лаудис ОД

Механизъм на действие

Активното вещество в Лаудис ОД се нарича темботрион и е с различен механизъм на действие от всички познати до сега. То позволява на Лаудис ОД да прониква изключително бързо в растението, да се придвижва системно до всичките му части. Лаудис ОД има индиректен хербициден ефект. Лаудис ОД блокира каротиноидите, които защитават хлорофила и ултравиолетовата светлина го разгражда, предизвиквайки бързо побеляване и некроза на плевелите. Плевелите загиват от свръхдоза ултравиолетова светлина. Лаудис ОД има най-бързо действие от всички хербициди на Байер, досега прилагани в царевицата.

В същото време Лаудис ОД поставя нов стандарт в безопасността към царевицата с много високото си ниво на селективност към културата.

Спектър на действие

Лаудис ОД има много силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида и лобода, кокоше и кръвно просо. При едногодишните житни плевели за постигане на максимален ефект трябва да се третира рано, до 2-3 лист. След начало на братене кощрявата става особено устойчива. Кокошето просо може да се контролира дори и във фаза братене.

Лаудис ОД силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да възстановява след около месец. Поради бързия си ефект, Лаудис ОД позволява да не се чака дълго, а може да се влезе за окопаване скоро след третирането (около седмица). Лаудис ОД потиска дори троскот.

СИЛА В ХАРМОНИЯ С КУЛТУРАТА!

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Царевица, Сладка Царевица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни житни и широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

170-225 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза разтваряне на 2-ри лист до фаза разтваряне на 8-ми лист на царевицата (ВВСН 12-18) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри –
3-ти лист на едногодишните житни плевели

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

Препоръки при употреба

 • Най-добър резултат се постига при ранно третиране на плевелите - за силно чувствителните и чувствителни плевели до фаза 4-ти лист на широколистните и 3-ти лист на житните. За средно чувствителните до фаза 2-ри лист. Лаудис ОД силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да се възстановява след около месец.
 • Широколистните плевели се контролират най-добре във фаза 4-5 лист.
 • Лаудис ОД може да се прилага между 2-ри и 8-ми лист на царевицата, но технологично оптималният момент за контрол на плевелите съвпада с 3-ти-5-ти лист.
 • Два часа след приложение на Лаудис ОД не трябва да има валежи. Практиката е показала, че и по-кратко време е достатъчно за поемане и действие на Лаудис®.
 • На полета, където основен проблем е тежко заплевеляване с балур, препоръчваме употребата на Екип®.

Предимства

 • Лаудис ОД е формулиран в новата ОД формулация, която подобрява прилепването, ускорява проникването и придвижването на активното вещество.
 • Изключителна бързина на действие – плевелите побеляват на третия ден, а некрозата се проявява за седмица.
 • Високо ниво на безопасност. При изведени технически опити не се наблюдава разлика в добива между площи, плевени на ръка и площи, третирани с двойни дози Лаудис ОД.
 • Много бързо поемане – Лаудис ОД се поема за 1 час от плевелите.
 • Без ограничение за смесване с органофосфорни инсектициди.
 • Работи бързо дори и при сухи условия.
 • Лаудис ОД се прилага при царевица за зърно и силаж.

Влияние на климатичните фактори

 • Ефикасността на Лаудис ОД не се влияе от сухо и горещо време. Дори тогава, благодарение на формулацията, активното вещество успява да прониква бързо в листата на плевелите. Разбира се, трябва да се избягва третиране в горещите обедни часове заради високото изпарение и загуба на работен разтвор.
 • Да се третира само царевица в добро състояние. Не се препоръчва третиране на царевица, подложена на някакъв стресов фактор – ниски температури, преовлажняване, засушаване и жега, големи температурни амплитуди между деня и нощта.

Ефект след третиране на Лаудис ОД

СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ≥ 95%

Бяла куча лобода (Chenopodium album) Врабчови чревца (Stellaria media) Грапав кострец (Sonchus asper) Див пелин (Arthemisium vulgare) Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora) Кокоше просо (Echinichoa crus-gali) Лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium) Обикновен спореж (Senecio vulgaris) Обикновен щир (Amaranthus retroflexus) Овчарска торбичка (Capsela bursa pastoris) Пача трева (Polygonum aviculare) Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia) Полска попова лъжичка (Tlaspi arvense) Полски синап (Sinapis arvensis) Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria) Просфорник/Абутилон (Abutilon theophrasti във фаза 2-4 лист) Самосевки на рапица Сладък бурен (Chenopodium polispermum) Татул (Datura stramonium) Хибридна лобода (Chenopodium hybridum) Червена мъртва коприва (Lamium purpureum) Черно куче грозде (Solanum nigrum)

ЧУВСТВИТЕЛНИ 85% ДО 94%

Балур от коренища и семе (Sorghum halepense) Кръвно просо (Digitaria strumaris) Лайка (Matricaria chamomila) Просо (Panicum capillare

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТ 70% ДО 84%

Абутилон (след 6ти лист) Обикновена лепка (Galium aparine) Поветицовидно фасулче (Fallopia convolvulus) Подрумче (Anthemis arvensis) Полска теменуга (Viola tricolor) Прешленеста кощрява (Setaria verticillata) Самосевки от житни култури Сива кощрява (Setaria glauca)

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ < 70%

Зелена кощрява (Setaria viridis) Лечебен росопас (Fumaria officinalis) Лисича опашка (Alopecurus myosuroides) Метлица (Apera spica venti) Паламида (Cirsium arvense) Персийско великденче (Veronica persica) Полски мак (Papaver rhoes) Троскот (Cynodon dactilon) Calystegia sepium (калистегия)

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

При прилагането на Лаудис ОД не са наблюдавани фитотоксични ефекти.

При третиране да се избягва попадането на продукт върху съседни култури (захарно цвекло, зеле, грах, картофи, слънчоглед и рапица са чувствителни).

След приложение на Лаудис ОД, ако се наложи разораване на царевичен блок може да се сее:

 • Без разораване, но след една седмица – царевица и рапица;
 • След разораване и 1 месец – слънчоглед, люцерна (лятно засяване);
 • Не се препоръчват като заместващи култури – боб, соя и сорго.

При нормален сеитбооборот след царевица третирана с Лаудис ОД, са възможни следните култури: зимни и пролетни житни култури, рапица, зимен грах, слънчоглед, боб, лен, соя, картофи, цвекло, сорго, царевица. Засяването на култура, която не е спомената в горния списък, е на риск и отговорност на земеделския стопанин.

Смесимост

Преди смесване на Лаудис ОД с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Лаудис

Авторски права © Байер АГ