Капрено

Описание

Активно вещество
Темботрион 345 г/л; Тиенкарбазон метил 68 г/л; Изоксадифен-етил (антидот) 134 г/л
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Капрено СК

Механизъм на действие

Нова технология с широк спектър на действие при етап на поникване (специално при ранен до междинен стадий на поникване, 2-6 лист), съдържаща две активни вещества.

Продуктът Капрено® СК e системен хербицид за извеждане на борба с широколистни и едногодишни житни плевели при царевица. Капрено® СК е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие – темботрион от групата на трикетоните и тиенкарбазон-метил от групата на сулфонилуреите, ALS инхибитор. Продуктът съдържа и антидот – изоскадифен-етил.

Препоръки при употреба

Да се третира само царевица в добро физиологично състояние. Неблагоприятни агроклиматични условия преди и след третиране могат да стресират културата и да доведат до нежелани реакции. Неблагоприятни условия могат да бъдат преовлажняване и/или ниски температури, големи температурни амплитуди между деня и нощта, слана, засушаване и високи температури, недостиг на хранителни вещества и други неспоменати тук.

При третиране в неблагоприятни условия хербицидите от групата на ALS инхибиторите могат да дадат признаци на фитотоксичност. Понякога се наблюдават симптоми като хлороза или задържане на развитието, след третиране с продукта, които отшумяват бързо и не дават отражение върху добива.

Да се ограничи отвяването на продукта, при третиране и попадането му върху съседни култури.

Продуктът се прилага с прилепител Меро 200 мл/дка.

* За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ДВОЙНА ЗАЩИТА ОТ ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Царевица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Широколистни и едногодишни житни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

22 - 29 мл/дка, прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

От фаза разтваряне на втори лист до шести лист на културата Фаза на развитие на плевелите: 2-6 лист на широколистните и 2-4 лист на едногодишните житни плевели

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

Предимства

  • Широк общ спектър на действие плюс широк обхват на икономически важни плевели (например лобода, пиперче, фасулче, кощрява и кокоше просо, повитица).
  • Едно приложение, което при благоприятни условия може да осигури контрол на плевелите до края на вегетация.
  • Два различни механизма на действие за предотвратяване на резистентност.
  • Гъвкав период на приложение на хербицида.
  • Комбиниран ефект от вегетационно действие и почвено последействие.
  • По-ниски разходи поради намален риск от вторично заплевеляване.
  • Запазване на високия потенциал за добив.
  • Спестява време.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

ЗАМЕСТВАЩИ КУЛТУРИ

При пропадане и разораване на царевица третирана с Капрено® СК, след един месец и оран, или друга обработка размесваща почвата на 20 см дълбочина е възможно да се засее отново царевица.

КУЛТУРИ В СЕИТБООБОРОТА

Като следващи култури в сеитбооборота, след оран на 20 см и съответен период на изчакване могат да се засяват:

  • След 10 месеца – соя, полски грах и боб, захарно цвекло;
  • След 11 месеца – слънчоглед и пролетен ечемик.

След прилагането на Капрено® СК не е наблюдавана сортова чувствителност при тестваните хибриди царевица.

Степен на ефикасност на КАПРЕНО® при доза 22 мл/дка + Меро:

СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ≥ 95%

Амброзия (Ambrosia elatior), (Anagallis arvensis), (Brassica napus), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Влакнеста галинзога (Galinsoga ciliata), Врабчови чревца (Stellaria media), Глухарче (Taraxacum officinale), Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora), Зелена кощрява (Setaria viridis), Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum), Лайка (Matricaria chamomilla), Лападоволистно пипериче (Polygonum lapathifolium), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), Полска теменуга (Viola arvensis), Полски мак (Papaver rhoes), Попова лъжичка (Thlaspi arvense), Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), Просо (Panicum miliaceum), Просфорник/Абутилон (Abutilon theophrasti), Синя метличина (Centaurea cyanus), Сладък бурен (Chenopodium polyspermum), Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Татул (Datura stramonium), Тъполистен лапад (Rumex obtusifolius), Фасулче (Polygonum convolvulus), Хибискус летен (Hybiscus trionum), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), (Lycopsis arvensis), Черно куче грозде (Solanum nigrum),

ЧУВСТВИТЕЛНИ 85% ДО 94%

Балур (Sorghum halepense)*, Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Кощрява (Setaria sp.), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Полско великденче (Veronica arvensis), Сива кощрява (Setaria glauca),

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТ 70% ДО 84%

Бутрак/Свиница (Xanthium strumarium), Обикновена лепка (Galium aparine), Паламида (Cirsium arvense),

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПО МАЛКО 70%

Персийско великденче (Veronica persica), Посевно великденче (Veronica agrestis), (Convolvulus arvensis), (Eriochloa villosa),

Степен на ефикасност на КАПРЕНО® при доза 29 мл/дка + Меро

СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ≥ 95%

Абутилон (Abutilon theophrasti), Амброзия (Ambrosia elatior), (Anagallis arvensis), (Brassica napus), Балур (Sorghum halepense)*, Бяла куча лобода (Chenopodium album), Влакнеста галинзога (Galinsoga ciliata), Врабчови чревца (Stellaria media), Глухарче (Taraxacum officinale), Дребнолистна галинзога (Galinsoga parviflora), Зелена кощрява (Setaria viridis), Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Кощрява (Setaria sp.), Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum), Лайка (Matricaria chamomilla), Лападоволистно пипериче (Polygonum lapathifolium), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Полска теменуга (Viola arvensis), Полски кострец/млечок (Sonchus arvensis), Полски мак (Papaver rhoes), Полски пролез (Mercurialis annua), Полско великденче (Veronica arvensis), Попова лъжичка (Thlaspi arvense), Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), Просо (Panicum dichotomiflorum), (Panicum miliaceum), Сива кощрява (Setaria glauca), Синя метличина (Centaurea cyanus), Сладък бурен (Chenopodium polyspermum), Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Татул (Datura stramonium), Тъполистен лапад (Rumex obtusifolius), Фасулче (Polygonum convolvulus), Хибискус летен (Hybiscus trionum), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), (Lycopsis arvensis), Черно куче грозде (Solanum nigrum),

ЧУВСТВИТЕЛНИ 85% ДО 94%

Бутрак/Свиница (Xanthium strumarium), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), (Convolvulus arvensis), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Обикновена лепка (Galium aparine),

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТ 70% ДО 84%

Едногодишна метлица (Poa annua), Обикновена паламида (Cirsium arvense),

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПО МАЛКО 70%

Персийско великденче (Veronica persica), (Eriochloa villosa),

Смесимост

Преди смесване на Капрено® СК с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*Ефикасността срещу Sorghum halepense се основава на ограничени данни от приложение в по-ранни фази на развитие на плевела. Капрено® потиска силно балур от коренища, но не може да се прилага като типичен балурицид в по- късни фази от развитието на плевела и висока плътност.

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Капрено

Авторски права © Байер АГ