Серенада Асо

 

Описание

Активно вещество

Bacillus amyloliquefaciens, щам: QST 713 1x109 CFU/г,

(еквивалент на 14,1 г/л)

Формулация Суспензионен концентрат – СК
Карантинен срок Не е приложимо
Категория на употреба Непрофесионална
Разрешена употреба Серенада Асо

Механизъм на действие

Продуктът Серенада® Асо е биологичен фунгицид и бактерицид, съдържащ бактерията Bacillus subtilis щам QST 713. Бактерията има следните механизми на действие: унищожава хифите на патогените при контакт с тях, предотвратява прикрепването и проникването на патогени върху листата на културата и спира растежа на патогените, като се конкурира с тях за хранителни вещества и пространство за развитие. Bacillus subtilis предизвиква устойчивост на културите към потогените, индикирана чрез повишена пероксидазна активност. Този механизъм на действие е от особено значение за борбата с бактериални инфекции, като Огнен пригор (Erwinia amylovora).

Лозя

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400 мл/дка

КРР

10-150 л/дка

МП

От фаза първите реси се освобождават от пъпките до фаза плодът е готов за беритба 60- 89 BBCH

МБПВ

4

ИТ

5 дни

Ябълки, Круши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Огнен пригор (Erwinia amylovora)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза отворени първи цветове до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер BBCH 60-79

МБПВ

6

ИТ

3 дни

Круши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Черни петна (Stemphylium spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза отворени първи цветове до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер BBCH 60-79

МБПВ

6

ИТ

3 дни

Праскови, нектарини, кайсии, череши, сливи, бадеми

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Кафяво гниене (Monilinia sp.), Бактериоза (Xanthomonas sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза отворени първи цветове до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер до фаза консумативна зрелост BBCH 57-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Сливи*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза чашелистчетата са отворени; вижда се връхчето на венчето до фаза консумативна зрелост BBCH 57-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Рапица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Склеротиния (Sclerotinia sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

200 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза 10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос до фаза край на цъфтежа BBCH 60-69

МБПВ

2

ИТ

5 дни

Картофи

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Струпясване (Rhizoctonia solani)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

250-500 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

МП

Сухо семе BBCH 00

МБПВ

1

ИТ

-

Марули (в оранжерии при два цикъла на отглеждане на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния (Sclerotinia sp.), Бактериоза (Xanthomonas sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза разтворен трети същински лист до фаза формирана цялата листна маса BBCH 13-49

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Марули (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Склеротиния/ (Sclerotinia sp.), Струпясване (Rhizoctonia solani)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

МП

От фаза сухо семе до фаза разтворен трети лист BBCH 0-13

МБПВ

1

ИТ

-

Краставици (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis сinerea), Черно стъблено гниене Сиво гниене (Botrytis сinerea), Черно стъблено гниене (Mycosphaerella sp.= Didymella bryoniae)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворено до фаза пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост BBCH 13-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Домати, патладжани, пипер (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Бактериен пригор (Pseudomonas syringae), Бактериоза (Xanthomonas sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза трети същински лист до фаза пълна зрялост BBCH 13-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Домати, патладжани, пипер (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Бактерийно петносване (Xanthomonas campestris)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза трети същински лист до фаза пълна зрялост BBCH 13-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Домати (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно увяхване (Fusarium oxysporum

ДОЗА (МЛ/ДКА)

1000 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

МП

От фаза сухо семе до фаза трети същински лист BBCH 0-13

МБПВ

1

ИТ

-

Ягоди (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза първи цветоноси на дъното на розетката до фаза втора реколта: повечето цветове са оцветени BBCH 55-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Ягоди* (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe sp.) Сиво гниене (Botrytis cinerea)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза поява на съцветие до фаза загиване на старите листа, накъдряне на младите листа, оцветяването на старите листа е специфично за сорта BBCH 53-95

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Къпини*, малини*, боровинки*, червени боровинки*, касис*, цариградско грозде*, шипки*,
черници*,арония* (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Брашнеста мана (Erysiphe sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза разпукване на пъпките: люспите се отделят и се откриват зелени сектори до фаза половина листа са пожълтели или окапали BBCH 53-95

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Билки и ароматни култури* (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Брашнеста мана (Erysiphe sp.), Бактериални заболявания

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени до фаза пълна зрялост BBCH 13-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Билки и ядивни цветя*: листа от резене, кориандър, копър, кимион, ловаж, девесил,
магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, майорана, риган, босилек, маточина,
мента, дафинов лист (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния (Sclerotinia sp.), Бактериални заболявания

Склеротиния (Sclerotinia sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка 

500-1000 мл/дка

КРР

20-100 л/дка 

20-100 л/дка

МП

От фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени до фаза достигане на крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части или вегетативни размножителни органи BBCH 13-49 

От фаза сухо семе до фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени BBCH 0-13

МБПВ

1

ИТ

5

-

Билки и ядивни цветя*: листа от резене, кориандър, копър, кимион, ловаж, девесил,
магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, майорана, риган, босилек, маточина,
мента, дафинов лист (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Струпясване (Rhizoctonia solani)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза сухо семе до фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени BBCH 0-13

МБПВ

1

ИТ

 

Билки и ядивни цветя*: листа от резене, кориандър, копър, кимион, ловаж, девесил,
магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, майорана, риган, босилек, маточина, мента,
дафинов лист (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени до фаза достигане на крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части или вегетативни размножителни органи BBCH 13-49

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Листа от целина* (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза разтворен четвърти същински лист до фаза пълно узряване BBCH 14-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Тютюн*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния (Sclerotinia sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени до фаза край на цъфтежа BBCH 13-69

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Праз* (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Бактериоза (Pseudomonas sp.), Сиво гниене (Botrytis cinerea)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза трети лист (>3см) ясно видим до фаза пълно узряване BBCH 13-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Салатни култури*: главеста маруля, айсбергова маруля, салата, люцерна (италианска валерианела),
цикория, дива цикория, червенолистна цикория, италианска цикория, къдрава цикория, захарна цикория,
кресон, рукола, листа и разсад от зелеви и други (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния (Sclerotinia sp.)

Склеротиния (Sclerotinia sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

500-1000 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

20-100 л/дка

МП

От фаза разтворен трети същински лист до фаза типичен размер, форма и твърдост на главите BBCH 13-49

От фаза сухо семе до фаза разтворен трети същински лист BBCH 0-13

МБПВ

6

1

ИТ

5 дни

-

Салатни култури*: главеста маруля, айсбергова маруля, салата, люцерна (италианска валерианела),
цикория, дива цикория, червенолистна цикория, италианска цикория, къдрава цикория, захарна цикория,
кресон, рукола, листа и разсад от зелеви и други (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Струпясване (Rhizoctonia solani)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза сухо семе до фаза разтворен трети същински лист BBCH 0-13

МБПВ

6

ИТ

 

Бадеми*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Бактериоза (Xanthomonas sp.), Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза първи листа с напълно разтворени петури до фаза консумативна зрялост BBCH 13-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Дюли*, мушмули*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Огнен пригор (Erwinia amylovora), Бактериални болести

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза розов бутон до фаза плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер BBCH 57-79

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Райски ябълки*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни петна (Mycosphaerella sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза розов бутон до фаза плодовете са достигнали половината от окончателния си размер BBCH 57-75

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Корнишони*, тикви * (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни петна (Mycosphaerella sp.)

Фузарийно увяхване (Fusarium oxysporum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

500-1000 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

20-100 л/дка

МП

От фаза трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до фаза пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят на зрялост BBCH 13-89

От фаза сухо семе до фаза трети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен BBCH 0-13

МБПВ

6

1

ИТ

5 дни

-

Зеле* (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Бактериоза (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза разтворен трети същински лист до фаза пълно узряване BBCH 13-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Декоративни растения*, рязан цвят*, разсадници* (на открито)*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склеротиния (Sclerotinia sp.), Листни петна (Mycosphaerella sp.), Бактериоза (Pseudomonas sp.)

Фузарийно увяхване (Fusarium oxysporum)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

500-1000 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

20-100 л/дка

МП

От фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени до фаза пълна зрялост BBCH 13-89

От фаза сухо семе до фаза три същински листа или три листни двойки са разтворени BBCH 0-13

МБПВ

6

1

ИТ

5 дни

-

Нар*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea, Botrytis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-150 л/дка

МП

От фаза розов бутон до фаза консумативна зрялост BBCH 57-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Киви*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis spp.) Бактериално изсъхване по киви (Pseudomonas syringae pv. аctinidiae), Бактериен пригор (P. syringae, P. viridiflava)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза видими цветни пъпки (все още затворени) до фаза всички листа са окапали BBCH 55-98

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Пресен лук* (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза четвърти лист (>3см) ясно видим до фаза листата са загинали BBCH 14-49

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Фасул* (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Бактериоза (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза четвърти същински лист разтворен до фаза пълно узряване (зърната са твърди) BBCH 14-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Копър*, магданоз* (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза четири същински листа или четири листни двойки са разтворени до фаза достигане на крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части или вегетативни размножителни органи BBCH 14-49

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Бамя* (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза четири същински листа или четири листни двойки са разтворени до фаза пълна зрялост BBCH 14-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Броколи* (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Бактериоза (Pseudomonas sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза разтворен четвърти същински лист до фаза достигнат е типичния размер на главата (главата напълно затворена) BBCH 14-49

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Стевия* (на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза четири същински листа или четири листни двойки са разтворени до фаза достигане на крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части или вегетативни размножителни органи BBCH 14-49

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Черен бъз*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

20-100 л/дка

МП

От фаза първите листа са разтворени до фаза първите цветове се отворени BBCH 14-60

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Разсадо производство в субстрат или флоат система* (в оранжерии и на открито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Фузарийно увяхване (Fusarium oxysporum), Склеротиния (Sclerotinia sp.), Струпясване (Rhizoctonia solani)

Сиво гниене (Botrytis cinerea)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

400-800 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

20-150 л/дка

МП

От фаза сухо семе до фаза поникване BBCH 00-09

От фаза сухо семе до фаза шест същински листа или шест листни двойки са разтворени BBCH 00-16

МБПВ

1

4

ИТ

-

5 дни

Орехи*, лешници*

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Сиво гниене (Botrytis cinerea), Бактериоза (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

400-800 мл/дка

КРР

50-150 л/дка

МП

От фаза чашелистчетата са отворени до фаза консумативна зрялост BBCH 57-89

МБПВ

6

ИТ

5 дни

Луковици за цветя* (в оранжерии)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Струпясване (Rhizoctonia solani), Кафяво (питийно) гниене по корените (Pythium spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

500-1000 мл/дка

КРР

20-50 л/дка

МП

Сухо семе BBCH 00

МБПВ

1

ИТ

 

Гъби* (на закрито)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Зелена плесен/ Триходерма (Trichoderma ag

ДОЗА (МЛ/ДКА)

40/100 кг компост

КРР

250-300 мл/ 100 кг компост

МП

Компост BBCH 00

МБПВ

1

ИТ

 

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

При развитието на продукта, не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита. Препоръчва се да се направи предварителен тест за смесимост на формулациите, преди смесването му с друг продукт.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 
Авторски права © Байер АГ