Атлантис Актив

Описание

Активно вещество
Йодосулфурон (под формата на йодосулфурон-метил-натрий) – 9 г/кг, Мезосулфурон (под формата на мезосулфурон - метил) - 45 г/кг, Тиенкарбазон (Тиенкарбазон-метил) - 15 г/кг, Мефенпир-диетил (антидот) – 135 г/кг
Формулация Вододиспергируеми гранули – ВГ
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Атлантис Aктив ВГ

Механизъм на действие

Атлантис® Актив ВГ е селективен, системен хербицид от групата на ALS инхибиторите за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при житни култури. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата (йодосулфурон-метил-натрий и мезосулфурон-метил), спира растежа и развитието им веднага и ги унищожава напълно до 4-6 седмици след пръскане. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Визуалните признаци на хербицидното действие са пожълтяване на плевелите, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Антидотът мефемпир-диетил осигурява селективността на продукта чрез ускоряване на метаболизма на активните вещества в житните растения. Атлантис® Актив ВГ контролира също така спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.

СМЕСИМОСТ

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди сместването на Атлантис® Актив ВГ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху растенията.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Мека и твърда зимна пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Eдногодишни житни и широколистни плевели

ДОЗА

25 – 33,3 +
100 мл/дка Биопауър

КРР

10 - 40 л/дка

МП

От фаза забележими 2 братя до фаза удължаване на стъблото, вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел ВВСН 22-32

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ:

Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Див овес (Avena fatua), Зимен див овес (Avena ludoviciana), Стерилен овес (Avena sterilis), Голяма овсига (Bromus diandrus), Безплодна овсига (Bromus sterilis), Италиански райграс (Lolium multiflorum), Твърда глушица (Lolium rigidum), Късоосилесто канарско просо (Phalaris brachystachys), Малосеменно канарско просо (Phalaris minor), Осилесто канарско просо (Phalaris paradoxa), Едногодишна метлица (Poa annua), Обикновена ливадина (Poa trivialis).

ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ:

Летен горицвет (Adonis aestivalis), Полско огнивче (Anagallis arvensis), Подрумче (Anthemis arvensis), Полски невен (Calendula arvensis), Обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Царевичен кимион (Carum ridolfia), Средиземноморска метличина (Centaurea solstitialis), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Полска маргаритка (Chrysanthemum segetum), Поветица (Convolvulus arvensis), Диплотаксис (Diplotaxis catholica), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Лепка (Galium aparine), Насеченолистен здравец (Geranium dissectum), Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Полско птиче просо (Lithospermum arvense), Лайка (Matricaria chamomilla), Езичестоцветна лайка (Matricaria matricarioides), Набръчкана люцерна (Medicago rugosa), Люцерна (Medicago sativa), Полски мак (Papaver rhoeas), Горчивче (Picris echioides), Пача трева (Polygonum aviculare), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Полски гръдник (Sherardia arvensis), Полски синап (Sinapis arvensis), Полски кострец (Sonchus arvensis), Врабчови чревца (Stellaria media), Полски торилис (Torilis arvensis), Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica persica), Полска теменуга (Viola arvensis).

Условия на употреба

Оптималният срок за приложение е през пролетта след зимния покой. Препоръчително е културата да е навлязла във фаза 3-ти лист и да е започнало братене. Плевелите се контролират най-добре, когато са в ранни фази на развитие. Дозата на приложение зависи от плътността на заплевеляване, фазата на развитие на плевелите и тяхната упоритост.
Атлантис® Актив ВГ трябва да се прилага само при култура в добро състояние и активна вегетация. Да не се третира посев, който е подложен на някакъв стресов фактор и има забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, атака от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други неупоменати тук фактори.
Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. Късни пролетни мразове, след третиране, също могат да стресират културата и да доведат до неблагоприятни реакции. Да се избягва попадането на продукта върху съседни култури.
Атлантис® Актив ВГ се прилага с прилепител - Биопауър в доза 100 мл/ дка

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Атлантис Актив

Авторски права © Байер АГ