Каталог хибриди рапица Декалб Добиви рапица Декалб 2022

Семената са жив продукт, с който трябва да се борави внимателно и да се съхранява на сухо и хладно място. За ръководство относно безопасната употреба на семената, моля, вижте брошурата за обработка на чувала. С цел проследяване на произхода на семената препоръчваме да запазите синия етикет за сертифициране поставен на чувала до прибиране на реколтата. Тези семена са произведени съгласно техническите критерии в съответствие със законодателството и съветите за етикетиране. Bayer и кръстът на Bayer са регистрирани търговски марки на Bayer. DEKALB и логото на DEKALB са регистрирани търговски марки на Monsanto Technology LLC.

Авторски права © Байер АГ