Свържете се с нас:

Байер България ЕООД
ул. Резбарска № 5
1510 София

За технически, регулаторни и маркетингови въпроси се обръщайте на тел: (+359 2) 42 47 217
E-mail: bcs.bulgaria@bayer.com

Жечо Мурзов

Търговски Директор

Мобилен тел.: (+359) 888 691 384
E-mail: jetcho.murzov@bayer.com

Николай Черкезов

Мениджър Ключови Клиенти (Дистрибутори)
Регионален Мениджър (Южна България)

Мобилен тел.: (+359) 889 788 195
E-mail: nikolay.cherkezov@bayer.com

Милен Мильов

Регионален мениджър (Централна Северна и Западна България)

Мобилен тел.: (+359) 889 606 077
E-mail: milen.milyov@bayer.com

Радослав Михалев

Регионален мениджър (Североизточна България)

Мобилен тел.: (+359) 889 297 797
E-mail: radoslav.mihalev@bayer.com

Радостина Димитрова

Мениджър Ключови клиенти (Плевен, Ловеч, Враца)

Мобилен тел.: (+359) 884 230 222
E-mail: radostina.dimitrova@bayer.com

Илия Бибишков

Мениджър ключови клиенти (Южна България)

Мобилен тел.: (+359) 882 529 378
E-mail: iliya.bibishkov@bayer.com

Тодор Москов

Мениджър Ключови клиенти (Русе, В.Търново, Разград, Търговище)

Мобилен тел.: (+359) 882 525 333
E-mail: todor.moskov@bayer.com

Цвета Попова

Мениджър Ключови клиенти (Североизточна България)

Мобилен тел.: (+359) 889 351 779
E-mail: tsveta.popova@bayer.com

Александър Димитров

Регионален представител (Варна)

Мобилен тел.: (+359) 885 385 833
E-mail: aleksandar.dimitrov1@bayer.com

Антон Янчев

Регионален представител (Югозападна България)

Мобилен тел.: (+359) 882 218 658
E-mail: anton.yanchev@bayer.com

Боян Веселички

Регионален представител (Видин и Монтана)

Мобилен тел.: (+359) 878 991 057
E-mail: boyan.veselichki@bayer.com

Владимир Вълчев

Регионален представител (Стара Загора, Сливен)

Мобилен тел.: (+359) 889 351 838
E-mail: vladimir.valchev@bayer.com

Димитър Тодоров

Регионален представител (Велико Търново, Габрово, Русe)

Мобилен тел.: (+359) 884 134 272
E-mail: dimitar.todorov@bayer.com

Лъчезар Цветков

Регионален представител (Плевен, Враца)

Мобилен тел.: (+359) 877 121 663
E-mail: lachezar.tsvetkov@bayer.com

Павел Павлов

Регионален представител (Пазарджик, Пловдив)

Мобилен тел.: (+359) 877 311 828
E-mail: pavel.pavlov.ext@bayer.com

Михаил Михайлов

Регионален представител (Добрич)

Мобилен тел.: (+359) 877 178 206
E-mail: mihail.mihaylov@bayer.com

Ангел Косев

Регионален представител (Ямбол, Сливен)
Представител Ключови Клиенти (Лозя)

Мобилен тел.: (+359) 878 480 376
E-mail: angel.kosev@bayer.com

Милен Начев

Регионален специалист Продажби, развитие и маркетинг (Южна България)

Мобилен тел.: (+359) 898 260 245
E-mail: milen.nachev.ext@bayer.com

Иван Анастасов

Регионален представител (Плевен, Ловеч)

Мобилен тел.: (+359) 884 533 989
E-mail: ivan.anastasov.ext@bayer.com

Марина Генова

Регионален представител (Шумен, Разград)

Мобилен тел.:+359 87 7526646

Преслава Скорчелиева

Регионален представител (Силистра)

Мобилен тел.: +359 87 8778935

Николай Янев

Регионален специалист продажби, развитие и маркетинг (Северен Централен и Западен Регион)

Мобилен тел.: +359 882271149

Деян Атанасов

Регионален специалист Продажби, развитие и маркетинг (Североизточна България)

Мобилен тел.: +359 877705831

Лора Цекова

Регионален представител (Плевен, Враца, Монтана, Видин)

Мобилен тел.: +359 889471482

Ралица Русева

Регионален представител (Разград, Попово)

Мобилен тел.: +359 877446177

Надежда Семкова

Регионален представител (Хасково, Кърджали)

Мобилен тел.: +359 877 519 764
E-mail: nadezhda.semkova.ext@bayer.com

Авторски права © Байер АГ