Мастър Клас в житни култури от Байер България

 

Мастър Клас е технология, която обхваща целия процес на производството на житни култури - от избора на поле до жътва.

Мастър Клас в житни култури е разделен на няколко основни прoизводствени периода и се насочва към факторите, върху които можем да повлияем, за да се повиши устойчивостта и рентабилността на производството.


80% от добива на зимната пшеница зависи от това как той ще се формира през есента, а за целта е необходимо да спазваме следните условия:

Подготовка за сеитба

В този период се взимат важни решения по отношение на предшественика, обработката на почвата, избора на сортове семена, третирането на семената, дълбочината и срока на сеитба, посевната норма и предсеитбеното торене.

Много често културата блокира своя добивен потенциал поради лоша и едностранна обработка на почвата, като в резултат се образува уплътнен слой почва или „плужна пета“.

Как да определим дали този проблем съществува при нас?

Необходимо е да проследим как се развива кореновата система на растенията в предшестващата култура. При наличие на уплътнен слой почва (плужна пета) движението на вода и въздух (инфилтация в почвата) се влошава. Нарушава се и температурният режим на почвата, при което тя може да прегрее или лесно да замръзне. Недостигът на хранителни вещества също може да е признак за лоша обработка на почвата.

 

Ето как се отразява това на културата. При наличие на почвена кора валежите се оттичат и не достигат по-дълбоките почвени слоеве. По този начин почвата не може да се запаси с влага докато повърхностният почвен слой се преовлажнява. Така се нарушава инфилтрацията и движението на кислород в почвата.При наличие на уплътнен слой почва кореновата система попада в ограничен почвен хоризонт. Това намалява достъпа на растенията до влага и хранителни вещества, което от своя страна води до абортиране на класовете и / или загуба на зърнената маса. 

Това може да се установи още при предшестващата култура като се обследва как се развива коренът ѝ. Ето пример със слънчоглед, коренът на който има нарушен растеж поради преуплътняване на почвата.
 

При наличие на плужна пета се нарушава и температурният баланс в почвата. Това води до увеличаване на броя на циклите на замръзване, което повишава риска от измръзване на културата. Последица от нарушения температурен баланс може да е и преждевременното начало на подновяване на вегетацията.

За да подобрим качеството на обработката е необходимо да направим проверка на почвения профил за наличие на плужна пета. При наличие на такава е необходимо да се извърши продълбочаване на почвата през определен период, за да може плужната пета да се разбие и оттам да се подобри структурата на почвата.
Друг важен фактор за сформирането на добива наесен е изборът на сорт и третирането на семена.

Изборът на сорт е в основата на управлението на риска при отглеждането на пшеница.

Сортът зависи от региона, в който се засяват семената и неговите специфики. За тази цел е нужно да се обърне внимание на следните характеристики:

 • Способност за силно есенно и пролетно братене
 • Защо е важно силното братене? Братенето в важно за залагането на продуктивни растения още през есента. Тогава се формира и най-голямата част от добива. Растенията трябва да бъдат добре развити преди настъпване нa зимата.

  Пролетното братене дава гъвкавост на културата, ако климатичните условия не са били подходящи през есента. През пролетта сортовете със силна братимост имат последен шанс за залагане на добив. Най-утвърдени са сортовете от западната селекция – Авеню, Софру, Басмати, Стромболи др.

 • Устойчивост на измръзване и засушаване
 • Пролетното братене дава гъвкавост на културата, ако климатичните условия не са били подходящи през есента. През пролетта сортовете със силна братимост имат последен шанс за залагане на добив.Най-утвърдени са сортовете от западната селекция – Авеню, Софру, Басмати, Стромболи др.

 • Потенциал за добив
 • Потенциалът за добив също е от съществено значение. Западната селекция е с високодобивен потенциал, но е важно тя да бъде съобразена и с другите важни показатели на сорта, нужни за съответния регион и интензивност на отглеждане.

 • Устойчивост към болести
 • Наблюдава се сериозен напредък в разработката на сортове, толерантни към някои патогени като брашнеста мана и септория. Все още обаче кафявата ръжда и фузариозата остават предизвикателство и е небходимо опазване с препарати за растителна защита. Освен това през последните години се разработват дигитални технологии, даващи информация за настоящото и бъдещо ниво на зараза на базата на прогнози и климатични модели.

  Устойчивост към полягане / удобство при събиране на реколтата

  Решението на този проблем са нискостъблените сортове пшеница или използването на растежни регулатори за скъсяване на междувъзлията с третиране в периода първи стъблен възел на пшеницата (Серон®). Друго решение е използване на медни препарати във фаза вретенене на културата.

 • Група на зрялост
 • Препоръката е да се разпредели риска и да се изберат сортове, които да имат различна ранозрялост, като половината от площите в стопанството се препоръчва да се засеят със среднозрели сортове. 

Характеристиките на сортовете са много, но е важно да се определят приоритетите, които са от решаващо значение за отглеждането на зимна пшеница за конкретния регион!

Предпазване от болести, пренасяни чрез семена и почва

След като изборът на семена е направен, е необходимо третиране с обеззаразители. Важно е да се изберат продукти, контролиращи най-важните семенно и почвено преносими патогени.

Препоръката на специалистите от Байер е употребата на трикомпонентния обеззаразител Баритон® Супер.

Какви са предимствата на Баритон® Супер:

 
 • Нова, напълно завършена комбинация от активни вещества с различен механизъм на действие за третиране на семена.
 • Комбинацията от протиоконазол + флудиоксонил осигуряват най-добра защита срещу кореново гниене и снежна плесен.
 • Изключително широк спектър на регистрирани болести в основните житни култури.
 • Подсигурява безопасно покълване и здрав старт на растенията.
 • Баритон® Супер осигурява по-висока сигурност при презимуване на пшеницата, едновременно покълване и по-добре развита коренова система, повишава ефикасността срещу стресови фактори като всичко това предполага получаване на по-висок добив.Другото предложение, което действа безкомпромисно срещу всички икономически важни болести, пренасяни със семена и почва, е Редиго® Про.

Какви са предимствата на Редиго® Про:

 
 • Пълен контрол на почвени патогени като снежна плесен и кореново гниене, които могат да редуцират добива до 40 %. Основната и най-ефективна борба срещу тези патогени е превантивната чрез обеззаразяване.
 • Отличен старт и мощно развитие на младите растения през есента както на листната маса, така и на кореновата система.
 • Равномерно поникване, гарниран посев и здрави растения.
 • Интензивно братене и достигане на оптимална фаза за презимуване.За повече информация се обърнете към представителя на Байер за Вашия регион.

Очаквайте следващите материали за Мастър Клас в пшеница. В следващата статия ще разкажем повече за момента на сеитба, сеитбена норма и дълбочина на засяване, както и как влияят тези фактори върху формирането на добива.

Авторски права © Байер АГ