Мастър Клас от Байер – едно изпълнено обещание!

Байер Кроп Сайанс изпълни своето обещание за Мастър Клас и проведе работно посещение в Украйна, в което взеха участие зърнопроизводители от страната.

Фермерите разгледаха Международното изложение "Полски дни" DLG EXPO KIEV, където им бяха представени технологиите на Байер Кроп Сайанс, прилагани в земеделието на Украйна.


В земеделското стопанство "Урожай" фермерите изслушаха с интерес презентациите, които ги въведоха в основните идеи на иновативната концепция за повишаване на доходността в земеделието в рамките на информационно - обучителния проект Мастър Клас, иницииран от Байер Кроп Сайанс България.

 
Авторски права © Байер АГ