Thursday; April 25, 2019

Актуално състояние и предстоящи предизвикателства при житните култури

След повсеместното засушаване в началото на пролетта, около 10-ти април започнаха и дългоочакваните от всички валежи. В различните райони на страната паднаха между 20 и 110 л. на м2 дъжд. Благодарение на валежите и в съчетание с високите температури пшеницата и ечемика успяха да се възстановят от стреса, в който се намираха, и да продължат нормалното си развитие.
Април е месец, който се характеризира с динамични агрометеорологични условия и резки промени на времето. След падналите дъждове и направените обследвания на посеви в цялата страна, екипът на Байер България очаквано установи, че условията са благоприятни не само за развитието на културните растения, но също и за развитие и разпространение на широк спектър от болести и плевели. Масово в посевите от пшеница и ечемик се наблюдаваше развитие на Брашнеста мана, което е и първият сигнал за идващите опасности.

В последствие при огледите на полетата започнахме да забелязваме бърза промяна на ситуацията и да откриваме зараза и от Кафява ръжда и Септориоза при пшеницата, а при ечемика се наблюдават Мрежести петна. Поради повсеместнотои ранно развитие на болестта, може да се очаква продължителен период на заразяване. Това предопределя нуждата от пълна защита на листната маса, от сега до края на вегетацията. Това може да се постигне с две фунгицидни третирания.

В посевите, които бяха третирани рано с хербицид, се забелязва развитие предимно на вторично заплевеляване с широколистни плевели и самосевка слънчоглед, както можете да видите от актуалните снимки. В същото време пшеницата е много напреднала в развитието си, което налага употребата на най-селективния хербицид на пазара – Секатор ОД

 
Решението на Байер България за подобни ситуации е пакетът Секатор + СолигорСекатор ОДима много широк прозорец за приложение и може да се прилага до фаза флагов лист на пшеницата и ечемика без проблеми за развитието на културните растения. Толерантността и „мекото“ действие на хербицида се дължат на съдържащия се в продукта и уникален по начина си на действие антидот Мефенпир– диетил. Високата селективност на Секатор ОД го прави подходящ и за използване в стресирани посеви. Вторият продукт от пакета е най-използваният фунгицид в България през последните няколко години – Солигор. Той е широкоспектърен фунгицид, съдържащ 3 активни вещества. Продуктът има много добро лечебно действие срещу Брашнеста мана и отлично предапазно действие срещу Септория и Кафяви листни петна. В допълнение към изброените предимства на Секатор и Солигор, в момента те са в промоционален пакет и могат да бъдат закупени на по- добра цена. Препоръчаните дози от специалистите са 10-12 мл/дка за Секатор и 75 мл/дка за Солигор.

 
По- бюджетното предложение при фунгицидите на Байер е Фалкон 460 ЕК. Фалкон 460 ЕК се отличава с характерно изкореняващо действие срещу Брашнестата мана и много добро защитно действие от Кафява ръжда.

 


Още един доказал се топ фунгициди е Сфера Макс. Той се отличава с наличието на Трифлоксистобин 375 г/л и Ципроконазол 160 г/л. Двете активни съставки дават силен предпазен ефект от болести, в това число Кафява и Жълта ръжда, Септориоза, Фузариоза и Брашнеста мана. Трифлоксистробинът е от групата на стробилурините и освен че защитава от настъпващите патогени, той дава и дълготраен зелен ефект на житните посеви, което от своя страна позволява на растението максимално дълго да изхранва класа си.

 
Друго ключово предимство е дългото последействие на Сфера Макс. Това е продукт за второ третиране на житните посеви, като неговото приложение е добре да се извърши във фаза флагов лист – изкласяване. Целта е да се покрие цялата листна маса на културата, което да запази посева чист от болести до жътва.

 
Премиалното предложение на Байер при фунгицидите е Зантара. Зантара съчетава предпазно и лечебно действие. Продуктът действа предпазно, като възпрепятства развитието на спорите на гъбите и лечебно, като блокира наличните латентни инфекции в културите и не позволява тяхното развитие и разпространение. Зантара има дълъг период на действие, като същевременно удължава вегетецията на растенията и допринася за по- висок добив благодарение на зеления си ефект върху пшеницата и ечемика.

Авторски права © Байер АГ