Monday; April 27, 2020

АСКРА Xpro– предложение от бъдещето от Байер

Най-новото от Байер: единственият фунгицид с две SDHI активни вещества на пазара, даващ силен предпазен и лечебен ефект.


Аскра Xpro е фунгицид от Байер за житни култури с три активни съставки:
Протиоконазол - 130 г/л, Флуопирам - 65 г/л, Биксафен – 65 г/л


Уникалните предимства на Aскра Xpro ви осигуряват максимална ефективност в широк спектър от болести, както и бързодействаща и дълготрайна защита по време на най-критичните етапи на растежа на пшеницата.

Продуктовият профил на Aскра Xpro гарантира устойчив контрол, насочен срещу най-разпространените болести в житни култури. Това, в комбинация с иновативната Leafshield технология от Байер, подпомага увеличаването на добива дори и при неблагоприятни климатични условия.

Предимствата на Аскра Xpro са различни и взаимно допълващи се:

  • Аскра Xpro дава първокласен контрол върху ключови болести в житни.
  • Широк спектър на контролирани болести - септория, кафява листна ръжда, жълта ръжда, мрежести петна, фузариоза по класа и др.
  • Доза на приложение – 100 мл/дка в пшеница и ечемик .
  • Единственият фунгицид с две SDHI – активни вещества: флуопирам и биксафен, всяко с идивидуален профил на контрол.
  • Бързо действие на флуопирам, осигуряващ моментална защита срещу болестите.
  • Допълващо се от дълготрайния контролиращ ефект на биксафен – най-устойчивият SDHI.
  • Аскра Xpro притежава SDHI активни вещества, работещи в комбинация с най-добре представящия се триазол -протиоконазол
  • Това прави продукта уникален с два различни механизма на действие.
  • Моментално проникване на продукта в листната маса,ограничено отмиване при дъжд и зелен ефект благодарение на Xpro технологията от Байер.

Уникалната формула на двата механизма на действие и трите активни вещества на Aскра Xpro осигурява максимално действие срещу най-значимите болести във вашите посеви и ви дава спокойствие и защита.

АСКРА Xpro– предложение от бъдещето от Байер. Това е един от малкото продукти, които се очаква да останат на българският пазар след забраната на повечето фунгицидни активни вещества.

 

За повече информация за продукта вижте тук https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Products/Fungicides/Ascra-Xpro.aspx или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx

Авторски права © Байер АГ