Monday; June 26, 2023

Bayer Crop Science Innovation Summit 2023

Байер предвижда удвояване на пазарите си и формиране на регенеративно земеделие върху повече от 400 милиона акра

  • Очаква се достигане на близки до основните ѝ пазари на стойност от над 100 милиарда евро
  • Портфолиото в развитие е с потенциал за продажби от над 30 милиарда евро за насърчаване на регенеративни земеделски практики и възможност за земеделските стопани да подкрепят както глобалната продоволствена сигурност, така и смекчаването на изменението на климата
  • Водещи технологии, сред които алтернативи на синтетичните торове, специализирани покривни култури и инструменти за въглеродно земеделие, създават потенциал за увеличаване на производителността, като същевременно oпазват почвата и помагат за намаляване на въздействието на земеделието върху околната среда

Ню Йорк, 22 юни 2023г. – Байер обяви, че бизнес направлението Кроп Сайанс ще се възползва от възможностите, които предоставя преходът към регенеративно земеделие, за да се развива на близки до основните си пазари на семена, растителна защита и дигитални технологии. По време на събитие, посветено на иновациите през 2023 г., компанията идентифицира потенциал за растеж в сегменти като плодородие на културите, биологични продукти, биогорива, въглеродно земеделие, услуги за прецизно прилагане на растителна защита, както и дигитални платформи и пазари, които обслужват нуждите на земеделието. Компанията очаква повече от 100 милиарда евро годишно от достъпа до тези близки пазари, което на практика ще удвои потенциалния ѝ пазар, който днес възлиза на повече от 100 милиарда евро за основното ѝ портфолио. Байер планира да създаде регенеративно земеделие на повече от 400 милиона акра земя, което да е изградено на основата на водещите решения за земеделски суровини на комапнията до средата на следващото десетилетие.

"Предвиждаме още по-обширна роля в земеделието. С най-силния иновационен двигател в индустрията и водещите си пазарни позиции Байер е подготвен да предостави решенията, от които се нуждаят фермерите в светлината на продоволствената сигурност и изменението на климата. Ние определяме регенеративното земеделие като възможност за увеличаване на производството на храни, доходите на земеделските стопанства и устойчивостта в условията на променящ се климат, докато природата се обновява.“ Родриго Сантос, президент на направление Кроп Сайанс в Байер и член на Управителния съвет на Байер АГ.

Фокус върху решения, които стимулират регенеративното земеделие

Земеделските производители по света могат да очакват достъп до водещи в индустрията иновации, които не само подобряват добива, но и възстановяват почвата и свеждат до минимум въздействието на земеделието върху климата и околната среда. Във фермата на бъдещето терабайтите данни, събрани от полето, както и тоновете погълнат въглероден диоксид, ще бъдат също толкова важни за фермера, колкото и добивът от всяко поле. В бъдеще Байер ще насочи инвестициите си към решения, които осигуряват важни стълбове на регенеративното земеделие. Това включва подобрена производителност, социално и икономическо благосъстояние на земеделските стопани и общностите, опазване на водите, смекчаване на последиците от изменението на климата, подобряване на състоянието на почвите, както и запазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Водещ в индустрията проект за трансформация на земеделието

През 2022 г. Байер обнови портфолиото си от семена с 500 нови хибрида и сортове, а портфолиото си от препарати за растителна защита с 10 нови препарата и над 250 нови регистрации. Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност за 2022 г. са в размер на 2,6 млрд. eвро.

Научноизследователската и развойна дейност на Байер се фокусира върху няколко нови технологии:

Дизайнерски семена и технологии за селекция от следващо поколение

Със своята ненадмината библиотека от зародишна плазма Байер развива съществуващите технологии за селекция, като същевременно разработва следващото поколение инструменти, за да създаде дизайнерски семена за производителите на култури като царевица, соя, памук и зеленчуци. Програмата за прецизна селекция помага за подобряване на добива и ефективността на земеделските производители, като използва технология за изкуствен интелект за разработване на подходящите семена за подходящите условия. Освен това компанията хибридизира основни култури като ориз и пшеница, за да подобри тяхната производителност и устойчивост. Оризът за директна сеитба има потенциала да трансформира производството на ориз, като значително намали потреблението на вода и същевременно увеличи добивите. Първоначалните изпитания по програмата Bayer Direct Acres са в ход в Индия.

Технологии за трансформиране на характеристиките

Компанията разширява своя водещ опит в индустрията в нови области, като например умната системата за царевица „Preceon“, предлагаща намалена височина на растенията, която носи множество ползи за земеделския производител. Това включва намаляване на риска от загуби от силен вятър, достъп през целия сезон за по-прецизно използване на продукти за растителна защита и приложения на хранителни вещества, както и възможност за оптимизиране на вложените ресурси, засаждането и разположението на полето чрез дигитални инструменти. Системният подход включва дигитални инструменти в подкрепа на засаждането и показва прехода от продажба на суровини към продажба на решения. Първото поколение нискостеблена царевица, което ще бъде пуснато на пазара е разработено чрез селекция на растения, а следващото поколение ще е създадено с помощта на растителна биотехнология и ще разшири обхвата до повече хибриди и площи.

Благодарение на опита си в технологиите за оптимизиране на протеини, технологията RNAi и биотехнологиите, Байер е в състояние да съчетае нови технологии за характеристики като нискостеблена царевица с настоящи и следващи поколения характеристики за контрол на насекомите. Такава е характеристиката за царевичен коренов червей от трето поколение, която ще позволи на фермерите да се възползват от предимствата на контрола на насекомите и плевелите с този продукт с по-ниско стъбло.

Устойчиви малки молекули

Очаква се новите подходи към защитата на културите да оформят индустрията в бъдеще. Това включва разработването на изцяло нов хербицид за контрол на плевелите на широки площи, първият от повече от три десетилетия. Тази молекула е показала ефективен контрол на ключови устойчиви треви в научните изследвания и се очаква да бъде пусната на пазара към края на това десетилетие.

Други примери включват нов фунгицид с широк спектър на действие за зърнени култури, царевица, плодове и зеленчуци с потенциал на блокбъстър в изследователска фаза 3 и нов фунгицид с широк спектър на действие за градинарство в изследователска фаза 2 с възможности за разпространение в зърнени култури и маслодайна рапица. Изкуственият интелект помага на Байер да разработи следващото поколение продукти за растителна защита, като поставя в основата им устойчивостта и намаляването на въздействието върху околната среда. Новите продукти ще дадат възможност на земеделските стопани да адаптират и насочват употребата им по специфичен начин, например чрез технологията PROTAC, която се разработва съвместно с Oerth Bio и която е проектирана да взаимодейства само с един целеви протеин и да предпазва полезните организми. Байер също така оптимизира приложението на съществуващите химикали чрез дигитални технологии и технологии с изкуствен интелект.

Байер ще разшири дейността си на нови, близки пазари

Компанията е добре позиционирана да разширява дейността си към нови пазарни възможности, съседни на основните му предложения като:

Плодородие на културите и биологични пробиви

Технологиите за биологично фиксиране на азот могат да помогнат на земеделските стопани да отглеждат повече с по-малко средства, като намалят емисиите и разходите им за култури като царевица и пшеница. Потенциалните ползи за биоразнообразието и здравето на почвата от намалената употреба на синтетичен азот са значителни, а технологията на компанията в ранен етап на развитие е многообещаваща. С късното прилагане на биологично базирана растителна защита за контрол на насекоми и болести компанията вижда възможности за намаляване на остатъчните количества в производството на плодове и зеленчуци, което е все по-значимо за потребителите. Като лидер в областта на биологичните продукти Байер е добре позиционирана в това критично, бързо развиващо се пространство и има амбицията да достигне продажби за над 1,5 милиарда евро до 2035 г.

Биогорива

Покривните култури помагат на земеделските стопани да защитават полетата си по устойчив начин, като опазват здравето на почвата. CoverCress, в която Байер е мажоритарен собственик, ще открие допълнителни източници на приходи от продажбата на едноименната покривна култура на производители на биогорива. Маслото, извлечено от CoverCress, е предназначено да постигне по-нисък въглероден интензитет и може да се използва за възобновяеми горива, без да се конкурира с хранителните култури, тъй като се засажда между сезоните. При по-широко усвояване тази устойчива култура има значителни пазарни възможности.

Дигитална верига на стойност

Напредъкът в прецизното земеделие и дигиталните технологии помагат на земеделските стопани да увеличат производителността и устойчивостта на своята земя и земеделски практики. Climate FieldView се превърна в основен инструмент при вземане на решения, за който са абонирани над 220 милиона акра култури в световен мащаб. В допълнение към предоставянето на агрономическа информация в реално време, програмата служи и като дигитална платформа за предоставяне на персонализирани решения. Отвъд фермата, FieldView е възможност за предоставяне на решения по веригата за създаване на стойност, тъй като служи като система за регистриране на земеделските практики на клиенти и захранва глобалните въглеродни програми на Байер. По-рано тази година компанията представи нови облачни решения: Bayer AgPowered Services, задвижвани от новия Microsoft Azure Data Manager за земеделието, предлагат набор от усъвършенствани дигитални възможности и стабилна цифрова инфраструктура за ускоряване на иновациите в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.

Въглеродно земеделие

Байер е водещ доставчик на решения и платформи, които подпомагат земеделските производители в премахването на въглерода от атмосферата и намаляването на техните емисии. Земеделието без оран на почвата, което е възможно благодарение на хербицидните толерантни характеристики и използването на покривни култури, може да помогне за подобряване на здравето на почвата, намаляване на почвената ерозия и намаляване на въглеродните емисии. Като допълнително предимство въглеродната инициатива на Байер открива нови източници на приходи за земеделските стопани, като ги свързва със световните пазари на въглеродни емисии.

"Байер е в добра позиция да бъде лидер в областта на регенеративното земеделие благодарение на нашия акцент върху дигиталната трансформация, ангажимента към иновациите и силните партньорства. Целта ни е да променим селското стопанство, за да стане по-продуктивно, по-устойчиво и да има положително въздействие върху околната среда.", добави Родриго Сантос.

Авторски права © Байер АГ