Wednesday; April 22, 2020

Световния ден на Земята

Опазване на здравето на почвата

На 22.04.2020 отбелязваме Световния ден на Земята. Фермерите днес използват както иноватични практики за опазване на земята, така и такива, които съществуват от поколения. Ние инвестираме в решения, които да помогнат на фермерите да възстановят здравето на почвата, като в същото време защитават земята и околната среда.

Почва
по-здрава почва = по-здрава екосистема

Почвата под краката ни помага на човечеството да расте и да процъфтява в продължение на милиони години. Почвата е основата за успешна реколта. Затова ние непрекъснато се опитваме да я разберем и да се поучим от нея. Активно търсим възможности за научни изследвания и нови идеи с партньори в тази сфера, като не само се опитваме да подобрим връзката на земеделието с почвата, но и да осигурим ресурсите, които ще ни помогнат да изградим по-добро бъдеще за всички.

Точно както въздуха, който дишаме, и водата, която пием, почвата трябва да бъде защитена. Правилният състав на почвата позволява корените да изпълняват пълноценно функцията си. Корените улавят вода, хранителни вещества и минерали, както и закрепват растенията в земята. Всеки път, когато състоянието на корените е нарушено, растенията отслабват. Без плодородна почва, корените не могат да растат.

В Bayer ние изграждаме иновативен подход, който да обединява персонализирани решения, за да могат фермерите да имат по-добри реколти, като същевременно поддържат почвата здрава.

Да оставим почвата да почине

Съвременното земеделие дава възможност на фермерите да оставят почвата да почива и да се грижат за нейното здраве. Практики като минимална обработка на почвата позволяват на земеделците да намалят или елиминират раздробяването на почвата. Когато почвата се обработва, тя отделя въглерод, съхраняван в нея, което увеличава вероятността да ерозира при вятър или дъжд.

Практиките за минимална обработка на почвата позволяват ценни хранителни вещества и влага да останат в нея, да се ограничи ерозията и да се даде възможност на фермерите да използват по-добре дъждовната вода. Тези практики могат да намалят нуждата от напояване и да позволят на фермерите да защитят източниците на сладка вода, като реално използват по-малко от нея. С минимална оран или липса на такава, фермерите помагат за предотвратяване на натрупването на парникови газове в атмосферата и помагат в борбата срещу глобалните климатични промени.

Друго предимство е, че земеделците запазват по-добра екосистемата за земните червеи, нематоди, акари, насекоми, гъби, бактерии и над 1000 различни безгръбначни видове и животни. Докато продължаваме да градим бъдещето на земеделието, ние намираме иновативни начини да защитим земеделските култури, като се докосваме до силата на организмите, които вече са в земята.

Защита през цялата година

Покривната култура е друга бързо развиваща се селскостопанска практика, използвана за намаляване на ерозията и подобряване на здравето на почвата.

При тази практика фермерите могат да отглеждат различни растения като репички, детелини, грах, овес между вегетационните сезони. Такива растения могат да осигурят облекчение на почвата, подобрена защита от ерозия и повишено задържане на влага чрез разрушаване на почвата. Бобовите растения като пурпурна детелина използват естествени почвени бактерии, за да изтеглят азот от атмосферата и да го прикрепят към корените, от което могат да се възползват и растенията през следващата година.

Покривните култури спомагат за запазването на хранителните и органичните вещества в почвата, като я правят по-здрава и устойчива, което води до по-добри реколти.

Преосмиляне на хранителните вещества за растенията

Торовете продължават да са един от най-големите разходи за фермерите всяка година. Над три процента от световните емисии на парникови газове и три процента от природния газ, използван в световен мащаб, идват от използването и производството на синтетични азотни торове. Ами ако можем да използваме естествените сили на бактериите в почвата, за да помогнем на растенията да улавят азот от околната среда?

В Bayer ние си партнираме с Ginkgo Bioworks, за да създадем Joyn Bio, съвместно предприятие, работещо за създаване на микроби, които помагат на културите да извличат азот от въздуха и радикално да намалят нуждата от синтетичен тор. Заедно изучаваме връзката между микробите и растенията. Гледаме как са се развили и техният уникален принос за екосистемата. Надяваме се да дадем възможност на фермерите да намалят потреблението на изкопаеми горива и производството на парникови газове, причинено от селското стопанство. Работата, която вършим, може да е микроскопично малка, но потенциалът за положително въздействие е огромен.

Оригинална статия: https://www.cropscience.bayer.com/people-planet/natural-resource-conservation/soil-health

Авторски права © Байер АГ