Thursday; May 7, 2020

Екип - утвърденият специалист

ЕКИП® е напълно системен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите, ефикасен срещу балур от коренища и семе и впечатляващ брой икономически важни едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели.

Подходящо решение за прилагане между 3 - 6 лист на царевицата.


  • Екип® притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.
  • Безопасност. Освен с ефикасност Екип® се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип®.
  • Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата. Това позволява, дори при припокриване с Екип® на една и съща площ погрешка, да няма негативен ефект върху културното растение.
  • Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа.

EКИП® - УТВЪРДЕНИЯТ СПЕЦИАЛИСТ В БОРБАТА СРЕЩУ БАЛУР.

Повече информация относно Екип можете да намерите тук: https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Products/Herbicides/Equip.aspx

Повече информация относно промоцията можете да намерите тук: https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Promotions/Promotion_Equip.aspx


ЛАУДИС® - Единственото решение при стресови условия с широк спектър на контролирани плевели и бързо действие.

Подходящо решение за прилагане между 2 - 8 лист на царевицата.

  • Доказан продукт със силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида, лобода, кокоше и кръвно просо. Потиска балур от коренища и троскот.
  • Системен хербицид с възможност да се третира до късна фаза на културата (8-ми лист) поради изключителната си селективност.
  • ОД формулация подобряваща прилепването, ускорява проникването и придвижването на активното вещество в плевела.
  • Изключителна бързина на действие – плевелите побеляват на третия ден, а некрозата се проявява за седмица.
  • Антидотна технология, защитаваща културното растение.

ЛАУДИС® - ТОЛКОВА РАЗЛИЧЕН ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ.

Повече информация относно Лаудис можете да намерите тук: https://www.cropscience.bayer.bg/Products/Herbicides/Laudis.aspx

За повече информация се свържете с нашите регионални представители: https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx

Авторски права © Байер АГ