Monday; April 22, 2024

Човешката дейност — изменението на климата и силата на човешкия потенциал

Документална поредица от Байер

 

 

Човешката дейност. Тя често с право е сочена за виновника, отговорен за изменението на климата. От индустриалната революция насам се наблюдава повишаване на нивата на вредните парникови газове в атмосферата с до 50%.

В полемиката относно изменението на климата хората са склонни да противопоставят на околната среда прогреса и просперитета, сякаш човешката дейност и планетата могат да процъфтяват единствено в ущърб помежду си. Сякаш би било добре, ако човешката дейност се намали.

Но светът не се нуждае от намаляване на човешката изобретателност или на човешката креативност. Точно сега те са ни особено необходими.

Това е историята на най-значимия природен, възобновяем ресурс за човечеството. На способността на човечеството да е иновативно. На хората, които неизменно прекрояват начина, по който светът би могъл да функционира, и бележат резултати в борбата с изменението на климата. С тази документална поредица се събужда надеждата за по-добра земеделска система, благоприятстваща почвата, създаваща равновесие в климатичните условия и способстваща за изхранване на населението.

Епизод 1: Въздух

Потърсихме мнението на учени, иноватори и партньори, за да разберем как скоковете в човешката изобретателност им помагат в справянето с изменението на климата. В първия епизод ученият в областта на растенията Хауърд-Яна Шапиро, главният изпълнителен директор на Ginkgo Bioworks Джейсън Кели и Джесика Кристиансен, ръководител на отдела за устойчиво развитие в Bayer Crop Science, обясняват защо използването на ресурсите, предоставени от растенията и микробите, може да спомогне за ограничаване на употребата на азотни торове, намаляване на въздействието върху околната среда и изцяло да промени селското стопанство.

Епизодът можете да гледате тук: https://youtu.be/Sa0Y_yBhwn8

 

Епизод 2: Земя

Във втория епизод земеделските стопани от Илинойс Минди и Джъстин Джеферсън разказват какво отличава тяхната ферма от типичната конвенционална ферма и как техните практики подкрепят борбата с изменението на климата и опазването на земята за следващото поколение. Специалистът по генетика на CoverCress Ратан Чопра и ученият в областта на растенията Марк Месмер обсъждат как с науката за растенията и традиционните способи за отглеждане на растения се създават нови култури, които разполагат с голям потенциал да поддържат почвите здрави и от които може да се произвежда нисковъглеродно биогориво.

Епизодът можете да гледате тук: https://youtu.be/9ZqKYGDKlk8

 

Епизод 3: Вода

В третия епизод се срещаме с Мина Гули, пробягала 200 маратона, за да повиши осведомеността за опасностите, които изменението на климата представлява за животоподдържащата вода на нашата планета. Д-р Кристина Алонсо Алиха, старши вицепрезидент, ръководител на отдел „Устойчивост, безопасност, здраве и околна среда“ в Bayer, също обяснява как иновации, като например директното засаждане на ориза в почвата, създават възможност за използване на по-малко вода за отглеждане на една от най-консумираните храни на планетата.

Епизодът можете да гледате тук: https://youtu.be/zWpe5RBWrwY

 

Епизод 4: Светлина

В нашия четвърти епизод се разглеждат начините, чрез които земеделските стопани по света хвърлят светлина върху дейността си. Ейми Розентал, старши глобален директор на инициативите за опазване на околната среда, с помощта на сателитни изображения, предоставени от услугите на Planet, представя най-пълната картина, тъй като сателитите снимат всекидневно цялото земно кълбо, а Джеймс Алън, главен изпълнителен директор на консултантската фирма AgFirst със седалище в Нова Зеландия, е както буквално, така и преносно на място при земеделските стопани от цял свят. Д-р Джереми Уилямс, ръководител на отдел „Цифрово земеделие“ в Bayer, говори за значението от съчетаването на интегриращи технологии, осигуряващи прецизност, продуктивност и устойчивост при изграждането на системи от решения.

Епизодът можете да гледате тук: https://youtu.be/N9i1c2S-fHw

 

Авторски права © Байер АГ