Friday; March 29, 2019

Комуникация за потребителите на активното вещество метиокарб за третиране на семена

Активното вещество метиокарб се разглежда за подновяване на одобрението на ниво Европейски Съюз. След направена оценка от Европейската агенция по безопасност на храните Европейската Комисията е направила предложение за неодобрение на метиокарб.
Уважаеми земеделци и дистрибутори,

Активното вещество метиокарб се разглежда за подновяване на одобрението на ниво Европейски Съюз. След направена оценка от Европейската агенция по безопасност на храните Европейската Комисията е направила предложение за неодобрение на метиокарб.

Безопасността на оператора, който работи със семена от царевица третирани с метиокарб (при зареждане на сеялките и засяване) е една от точките останали отворени след направената оценка. При изготвянето на тази оценката е взето под внимание
ново изследване, съгласно което е необходимо да се спазват следните мерки за безопасност при работа със семена третирани с метиокарб:

• Да се използват подходящи лични предпазни средства (виж приложението);
• Да се спазва следната допълнителна предпазна мярка жените във фертилна възраст трябва да избягват контакт с метиокарб (т.е. при товаро/разтоварни дейност, сеитба на третирани семена и боравене с празните опаковки).

За сезон 2020 г. ще предоставим допълнителна информация до средата на настоящата година.

В случай на въпроси, моля да се свържете с представител на Байер България.

Уважаеми дистрибутори, моля да предоставите тази информациявъзможно най-скорона вашите клиенти, които предстои да си закупят или вече са закупили семена третирани с метиокарб.

Моля запознайте се с пълния етикет на опаковките на третирани семена тук
Авторски права © Байер АГ