Friday; June 11, 2021

Единственото решение за борба с плевелите до по-късна фаза на царевицата е ЛАУДИС®

 

ПОДХОДЯЩО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ МЕЖДУ 2 – 8 ЛИСТ НА ЦАРЕВИЦАТА


  • Доказан продукт със силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида, лобода, кокоше и кръвно просо. Потиска балур от коренища и троскот.
  • Системен хербицид с възможност да се третира до късна фаза на културата (8-ми лист) поради изключителната си селективност.
  • ОД формулация подобряваща прилепването, ускорява проникването и придвижването на активното вещество в плевела.
  • Изключителна бързина на действие – плевелите побеляват на третия ден, а некрозата се проявява за седмица.
  • Антидотна технология, защитаваща културното растение.

ЕФИКАСНОСТ ВЪРХУ ПЛЕВЕЛИ

 

 

ЗА ВИСОКИТЕ РЕЗУЛТАТИ ГОВОРЯТ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ:

 

ИВОНА ООД
Гр. Вълчи дол, обл. Варна
Димитър Ненчев, собственик
Царевица 1200дка

„Използвам Лаудис ОД от 6 години. Започнах да сея царевица в района на гр.Вълчи дол основно заради хербицида на фирма Байер - Лаудис ОД. Дава ми сигурност! Много съм доволен, че обхваща всички видове плевели, от високата устойчивост на валежи, заради по-бързото усвояване, може да се пръска във всяка фаза на царевицата, която става по-зелена и дава по-високи добиви. Не заменям Лаудис ОД за други хербициди, използвам го всяка година!“ЗПК ТРЕТИ МАРТ
С. Костанденец, обл. Разград
Тодор Калинов, председател
Царевица - 3000дка

„Избирам Лаудис за втора поредна година поради няколко причини: На първо място е безопасността за културата. Имам опит с повечето продукти на пазара и наблюденията ми са, че стреса който причиняват част от хербицидите, значително влияят върху добива. При Лаудис съм абсолютно спокоен поради антидота който има, че царевицата ще даде пълния си потенциал. С Лаудис имам много предимства - контролира житни и широколистни, можем да влизаме в напреднала фаза на културата и това ми дава сигурност.При наети нови площи често има огромно разнообразие от смесено заплевеляване,такъв беше и моя пръв опит с Лаудис - унищожи прерастнали паламида, бутрак, лобода, кощрява и др.
Бързото действие на продукта ме зарадва - между 7-10 дни побеляха всички плевели и бяха унищожени.“ЖИВОНА АГРО
Гр. Алфатар, обл. Силистра

Използваме Лаудис в царевица двукратно по 200 мл/дка. Първото третиране е във фаза 2-ри лист, второто е във фаза 7-8 лист. По този начин не даваме шанс на плевелите да се развиват. Работим с Лаудис повече от 5 години.

Авторски права © Байер АГ