Wednesday; October 2, 2019

Мастър клас от Байер

Мастър Клас е иновативна концепция, инициирана от Байер България за прецизен анализ на технологията за отглеждане на царевица с цел установяване на пропуските по време на отглеждане, повишаване на добивите и доходността.

Вижте резултатите от проведените Мастър Класове в с. Бърдарски геран и с. Копринка:

https://www.youtube.com/watch?v=7OHpY_YgHGk

https://www.youtube.com/watch?v=YcMlhEqDxoI


Авторски права © Байер АГ