Thursday; July 8, 2021

Промо пакети Обеззаразители 2021г.

Запознайте се с нашите предложения за кампания Обеззаразители 2021г. Пакет Силни и защитени: Баритон® Супер + Децис® 100- на всеки 5 пакета получавате бонус 1л Децис® 100. Пакет Комплексна защита: Ламадор® + Инпут®- на всеки закупил 10л Ламадор® + 120л Инпут® получавате бонус 5л Инпут® .

Авторски права © Байер АГ