Tuesday; June 13, 2017

Студенти от Тракийски университет- Стара Загора на посещение на демо полето на Байер в с. Бяло поле

4-ти май беше датата, избрана от Тракийски Университет- Стара Загора, на която най-добрите студенти от университета посетиха демонстрационния опит Байер Агро Арена в село Бяло Поле.

Младите агрономи имаха възможност да се запознаят с иновациите, приложени върху петте основни култури в българското стопанство – пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица.
Г-н Ивелин Тончев- Мениджър Техническо развитие на Байер България, направление Растителна защита, запозна студентите с цялостната технология, приложена на полетата, както и с продуктите, с които са третирани културите и специфичните моменти от тяхното развитие.
Специално внимание беше обърнато на болестите, неприятелите и плевелите, които се срещат на демо полето и по какъв начин най-оптимално може да се справим с тях.
Пожелаваме на младите специалисти успешна реализация в една от най-значимите професии – Агрономството.

 

   

Авторски права © Байер АГ