Monday; January 31, 2022

Уебинарите на Байер събират на едно място едни от най-титулуваните експерти в България

За втора поредна година, Байер КропСайанс организира онлайн форуми, по време на които предоставя на земеделските производители изключително ценна информация, свързана с най-актуалните тенденции в земеделието и иновациите в технологиите за отглеждане на културите.

През 2022г. Байер планира два Уебинара, които са под общата тема „Как да разчитаме знаците на времето, за да управляваме успешно риска?“ и ще бъдат излъчени на живо във Facebook и YouTube

Първият уебинар е на 8ми февруари (14ч.), с фокус върху Хербицидните технологии в житни култури и царевица, а по време на втория уебинар, на 10ти февруари (14ч.), ще бъде представена информация за успешни фунгицидни технологии.

И двете събития ще са изключително наситени от ценно съдържание, което ще бъде представено от едни от най-титулуваните експерти в Бълария – проф. Андон Василев, проф. Тоньо Тонев, проф. Георги Рачев и гл.ас. Звездомир Желев.

Проф. Василев е преподавател в „Аграрен Университет – Пловдив“ и съавтор на редица учебници. Той ще сподели повече за физиологията на растенията, влиянието на стресовите фактори върху културата и как да се справим най-добре с управлението на стреса.

 

Проф. Тонев се занимава над 40 години с научноизследователска дейност в областта на общото земеделие и растителната защита. Той е и инициатор, основател и едноличен собственик на Академия „Земеделско образование и наука“, както и ръководител на научноизследователски и внедрителски проект в областта на земеделието в България – „Хербитур“. Проф. Тонев ще сподели опита си по отношения на хербологията, антидотните технологии и важността на селективността на препаратите за растителна защита.

 

Проф. Рачев е български географ климатолог и университетски преподавател в Софийския университет. Проф. Рачев ще разкрие до колко може да се вярва на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните прогнозни модели и какви са промените в българския климат.

 

Гл.ас. Звездомир Желев е директор на „Център за интегрирано управление на болести по растенията“ и преподавател по фитопатология в Аграрен Университет – Пловдив. Гл.ас. Желев ще насочи вниманието на земеделските производители към най-вредоносните болести по растенията и кои от тях вземат надмощие през последните години, както и решенията за справяне с тях.

 

По време на уебинарите, търговските представители на Байер ще споделят и любопитни истории от полето, както и съвети за успешни технологии.

Ще бъдат представени и промоционалните оферти за 2022г., които ще бъдат особено атрактивни, както по отношение на безплатни количества, така и що се отнася до ефективност и ефикасност.

Разбира се, събитията няма да преминат и без провеждане на игра тип „Quiz“, където всички участници ще могат да проверят своите знания, като за най-добрите ще има и атрактивни награди.

Повече информация относно събитията, може да откриете на Facebook страницата на Байер - Bayer Crop Science Bulgaria или като се свържете с представителя за Вашия район.

Авторски права © Байер АГ