Tuesday; May 18, 2021

Байер поставя на фокус върху „Изхранването на планетата“, като кани млади лидери от България да кандидатстват за участие в петата Среща на високо равнище на младежите в земеделието

• 100 избрани делегата ще бъдат поканени на виртуален глобален форум на 16-ти и 17-ти ноември
• Байер ще си сътрудничи с Мрежата за решения за устойчиво развитие на ООН и технологичната компания Babele за провеждане на 10-седмична Youth Ag Summit (YAS) обучителна програма след форума с онлайн менторство от лидери в бранша и възпитаници на YAS
• Кандидатстването приключва на 30-ти юни 2021г.

Монхайм, 17-ти май 2021г. – – От днес се приемат кандидатури за участие в 2021 Youth Ag Summit (Среща на високо равнище на младежите в земеделието 2021) – глобален форум и конференция, по време на които млади лидери си сътрудничат за разработване на устойчиви решения за продоволствена сигурност и за глобално земеделие.

Петата поредна среща ще се проведе виртуално за първи път. Тази година участниците ще могат да се възползват и от друга вълнуваща възможност. Като официален глобален партньор на Байер за тазгодишния форум, Мрежата за решения за устойчиво развитие на ООН в партньорство с технологичната компания Babele.co, ще осигури и виртуален инкубатор на идеи, наречен YAS University, в който делегатите ще продължат да учат предприемачество и лидерски умения, да получават обучения от ментори и да усъвършенстват собствените си концепции за проект „Просперитет за промяна“ в период от 10 седмици след срещата през ноември.

Темата на срещата „Изхранването на планетата“ се базира на прогнозата на ООН, че населението на планетата ще достигне 9.7 милиарда души до 2050г. и това ще доведе до предизвикателства в осигуряването на прехраната. Стоте делегата, които ще участват в тазгодишната среща Youth Ag Summit, ще имат за задача да работят върху решения за справяне с това предизвикателство, използвайки за основа и рамка целите за устойчиво развитие на ООН.

„Вярваме, че има силна необходимост младите лидери да бъдат ангажирани в разработването на по-здравословна хранителна и селскостопанска система.“, каза Лиъм Кондън, член на Управителния съвет на Байер АГ и Президент на Кроп Сайанс. „Чрез своята работа по време на 2021 Youth Ag Summit, младите лидери ще разширят мрежата си от контакти, ще бъдат подкрепени с нови умения и знания и ще бъдат вдъхновени да предприемат действия.“

Кандидатстването за 2021 Youth Ag Summit е отворено за млади хора с всякакъв опит, на възраст от 18 до 25 години. Потенциалните делегати ще бъдат помолени да споделят мотивацията си участие в срещата, предишния си опит в застъпничеството и 3-минутно видео, представящо идеята им за проект на тема „Как да изхраним планетата“. Примери за представени и разработени проекти от предходни години включват октриването на хранителната банка на Шри Ланка Kadamandiya Food Bank и създаването на „Здравна клиника“ на Мадагаскар, чиито пациенти се хранят с продукция от семена от съседни ниви.

Кандидатите трябва да имат личен, професионален и академичен интерес към земеделието, международното развитие, грижата за околната среда, продоволствената сигурност, биотехнологиите и / или селското стопанство.

За да кандидаствате за Youth Ag Summit 2021, посетете www.youthagsummit.com. За да научите повече, последвайте #AgvocatesWithoutBorders в Twitter или Youth Ag Summit (@youthagsummit) в Instagram.


За Youth Ag Summit
Движението Youth Ag Summit е общност от световни млади лидери, които защитават устойчивото земеделие и продоволствена сигурност и работят за преодоляване на различията в разбирането между тези, които произвеждат нашата храна, и тези, които я консумират. На всеки две години се избират 100 делегата, които да участват в срещата на високо равнище. Предишни издания бяха провеждани в Канада, Австралия, Белгия и Бразилия. Поради ограниченията свързани с COVID, тазгодишната среща ще е първото изцяло виртуално събитие.

За Мрежата за решения за устойчиво развитие на ООН (SDSN)
Мрежата за решения за устойчиво развитие на ООН е създадена през 2012 г. под егидата на генералния секретар на ООН. Мрежата мобилизира световна научна и технологична експертиза за насърчаване на практически решения за устойчиво развитие, включително прилагането на Целите за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение за климата. За повече информация, посетете www.unsdsn.org.


За Байер
Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и хранене. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората и планетата, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. Байер се ангажира да стимулира устойчиво развитие и да генерира положително въздействие с бизнесите си. В същото време Групата цели да създава стойност и да увеличава потенциала си за печалба, чрез иновации и растеж. Марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2020 г. в Групата работят около 100 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 41.4 млрд. евро. Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 4.9 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

За контакт:

Мария Попова
Email: mariya.popova@bayer.com

Изявления за бъдещи събития
Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.

Авторски права © Байер АГ