Tuesday; March 21, 2023

Фузариозата по пшеницата може да доведе до над 30 % загуба на добив и високо ниво на микотоксини в зърното. На кое решение може да разчитаме и къде трябва да бъдем предпазливи?
Фузарийно базично гниене – идентификация и контрол

Какво е фузарийно базично гниене?

   

Базично гниене от снежна плесен (Microdochium nivale/Fusarium nivale)

Основно разпространеният компонент на фузарийното базично гниене, понякога наричано и кафяво базично гниене, е гъбата Microdochium nivale/Fusarium nivale (снежна плесен). Тази болест до голяма степен стартира от семената, но също се заражда от инфектирани с фузариум растителни остатъци (пшеница, царевица).

Инфекцията възниква през есента и зимата, като заболяването прогресира в топли, сухи почви при температура между 10-15 °C. Заразената основа на растенията може да образува перитеции при влажни условия през пролетта (април, май), които освобождават аскоспори и заразяват флаговия лист и класовете в цъфтеж. Както за перитециите, така и за аскоспорите, е необходима висока влажност.

За всички базични гниения, жизнения цикъл отнема около 14 дни при оптимални условия, но за някои инфекции може да отнеме седмици за развитие.


   

Перитеции върху лист и стъбло на пшеница


 

Инфекция на флагов лист

Fusarium culmorum обикновенно е вторична пролетна инфекция, която колонизира растенията след есенно-зимното развитие на инфекция от Microdochium/Fusarium nivale. Това заболяване се развива от микроконидии, формирани по растителни остатъци (вкл.старите листа на пшеницата) и житни плевели. За развитието си изисква леко по-високи температури (от 10 до 20 °C) и също предпочита сухи условия. Докато много влажните зими имат способността да намаляват заболяването и щетите, сухите почвени условия могат да бъдат рискови.

Други фузарийни видове, като Fusarium graminearum, poae и avenaceum, могат да бъдат открити само върху основата на стъблото. Във всички случаи мицелът расте директно върху корена на растението или основата на стъблото и ги инфектира. Образувалите се спори се разпръскват и заразяват околните растения.

Как фузарийното базично гниене влияе на добива?

Ранната инфекция с Microdochium nivale може да доведе до слаб растеж и развитие на листната и кореновота система, с директно въздействие върху крайното развитие на класовете.

Обикновенно е трудно визуално да се разграничи от комплекса от други болести в основата на растенията като например ранното заразяване с базично гниене, причинявано от патогените Cercosporella herpotrichoides и Pseudocercosporella herpotrichoides. Трудно е да се дефинира средно ниво на въздействие върху добива вследствие от инфекция с базично гниене от Microdochium nivale, но може да бъде до 20%, когато инфекциите са достатъчно тежки, за да причинят полягане и белокласие. По-важно е, че тези инфекции са ключов източник на инокулум (зараза) за развитие на фузариум по класа, като в случаи на инфекция на флаговия лист от Fusarium culmorum могат да намалят добива до над 30%, плюс придружаващите микотоксини, замърсяващи зърното.

При нападение от фузариум по класовете, въздействието върху добива е до 10 % в определени случаи, но остават проблемите с поникването на заразените семена, растежа и развитието на растенията в ранните фази.

Как да разпознаем симптомите на фузарийното (кафяво) базично гниене?

Най-често срещаните симптоми са тъмно-кафяви ивици по листните влагалища, обвиващи стъблото на пшеницата, както е показано по-долу на снимките. С напредването на заболяването лигулата се размеква, като инфекцията се разпространява върху стъблото до зоната на първия стъблен възел и зоната около него покафенява и загнива. След инфекцията на лигулата, мицелът се пренася върху новите листа и гъбата се разпространява нагоре по нарастващото растение.

     

Как да контролираме фузарийното базично гниене?

Третирането на семенета с Ламадор®, Редиго® Про и Баритон® Супер помага за редуциране на инфекцията от Снежна плесен през есента и зимата. Триазоловите фунгициди на базата на протиоконазол имат широк спектър на действие срещу всички видове фузариум и снежна плесен, с доказани качества за управление на пролетния инокулум от Fusarium culmorum (изпитвания на fera и HAUC 2008-2012), както и отлично ограничаване на същинското базично гниене/паразитно полягане и отличен контрол на листни болести, като септория, ръжди, брашнеста мана, мрежести петна.

Ключовият период за фунгицидно третиране на пшеницата за контролиране на фузарийното базично гниене е Т1, където 75 мл/дка Солигор®, 80 мл/дка Инпут® или 100 мл/дка Прозаро® могат да доставят необходимото количество активен триазол за осигуряване на най-добрия възможен контрол на болестите в базата на растенията.

 

Състояние на базата след третиране със Солигор® в доза 75 мл/дка

За третиранията срещу фузариум във флагов лист/изкласяване и цъфтеж, може да се добавят и фунгицидите Зантара® 125 мл/дка и Аскра® XPro 100 мл/дка.

Ниво на ефикасност срещу фузариум на протиоконазол-съдържащите фунгициди, спрямо мефентрифлуконазол/съдържащите фунгициди

 

От приложената диаграма ясно се вижда, че дори 50% от пълната доза на протиоконазол дава повече от два пъти по-висока ефективност в контрола на фузариум, сравнено с 100 % от пълната доза на мефентрифлуконазол.

Обръщаме внимание на факта, че когато се правят сравнения трябва да се показва нивото на инфекция в контролата, приложените дози на продуктите и нивото на контрол на съответното заболяване, което се получава от тези дози.

Стана тенденция в българския сектор на зърнопроизводство да се залага все повече на добре опаковани рекламни послания, които не са подплатени с издържани технически аргументи. Включително и през настоящата година в бъгарския аграрен сектор има компании, които си позволяват да сравняват нива на ефикасност на продукти, без да дават информация за нивото на заболяване и най-важното използваните дози, чрез които се стига до съответните сравнения и хипотетични изводи. Същото води до грешки в схемите за растителна защита при пшеница и съответно загуба на добив. Апелираме фермерите да изискват детайлна и реална информация, когато се касае до опити с различни активни вещества и да вземат решения на база доказани и истински резултати. В противен случай информацията може лесно да се изкриви и манипулира.

Байер КропСайанс е оборудвала и поддържа в България Център за агроиновации. Благодарениe на данните от него и професионалните наблюдения на нашите агрономи на ниво стопанства предоставяме резултати и анализи, които са получени по стандартизирана методология. Основната ни цел е да споделим решения със зърнопроизводителите, с които те ще могат да извлекат максимални ползи в своето производство.

За изготвянето на статията е използвана информация от Bayer United Kingdom, доклад от интернет сайта на организацията AHDB „Fungicide performance update for wheat, barley and oilseed rape (2022)“ и наблюдения и анализ на посевите от пшеница в България в периода 2020 – 2022 от агрономите на Байер България.

За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.

Авторски права © Байер АГ