Thursday; October 26, 2023

Как да постигнем максимални резултати при отглеждането на пшеница

 

 

 

Добивът от пшеница се формира през есента. Залагането на продуктивни братя и оптимален брой зърна в клас са определящи за 80% от него. Ето защо опазването и от болести и неприятели има огромно значение. Нападението на неприятели влияе негативно върху тези процеси и затова навременната борба е много важна.

 

Как да се справим с неприятелите наесен?

Опазването на житните посеви от неприятели наесен е от изключително значение за развитието на културите, тяхното братене, презимуването им и не на последно място добива. През последните години житните посеви през есента се нападат в най-голяма степен от житни мухи – хесенска и шведска, както и от въшки и цикади. При навременно изведена борба срещу мухите предпазваме основното растение от загиване, което съхранява потенциала за добив. Обследванията първоначално трябва да се извършват в посеви, разположени на южни склонове. Там мухите развиват по-бързо жизнения си цикъл.

Момент на приложение на Децис® 100 ЕК

  

Предпочитано място за снасяне на мухите и момент на третиране с Децис 100

  

Ларви на житни мухи

 

Резултат от ненавременна борба в братила пшеница: унищожаване на основното растение, което носи 50 % от потенциала за добив.

Децис® 100 ЕК от Байер e широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба срещу неприятелите в житни култури

  • Концентрирано активно вещество с подобрена формулация, даващо отлична ефикасност срещу листни въшки, цикади, хесенска и шведска муха, житен бегач и др.
  • Подобрена формулация, засилваща ефективността и продължителността на действие.
  • Фотостабилност, осигуряваща по-дълготраен и категоричен ефект срещу неприятелите.
  • Отлично прилепване и устойчивост на отмиване и задържане върху растението.
  • По-малко логистични разходи при употреба.
  • Ефикасен срещу огромен брой неприятели в много култури.
  • Освен директен инсектициден ефект, Децис® 100 има и отблъскващ ефект и потиска храненето на насекомите.
  • Доза 6,3 мл/дка.
  • Подходящ за смесване с един или няколко продукта в разтвор, без риск от фитотоксичност. При смесване на Децис® 100 с фунгицид посевът не изпитва стрес или проява на фитотоксичност поради подобрената си формула.
 

За повече информация се свържете с регионалните представители на Байер или посетете www.cropscience.bayer.bg.

Авторски права © Байер АГ