Wednesday; March 22, 2023

Опазване на водните ресурси

Днес отбелязваме Световния ден на водата. Като лидер в земеделието, ние виждаме в това както възможност, така и наша отговорност да търсим и предоставяме решения, необходими за опазването на водните ресурси.

Вода

Запазване на вода за бъдещето

Населението на света расте с бързи темпове и с него нараства и търсенето на прясна вода. До 2030 г. учените предвиждат, че ще има 40-процентова разлика между търсенето и предлагането на вода – сериозна разлика, която може да има катастрофални последствия. Планетата и човечеството се нуждаят от по-интелигентен начин за опазване на водните ресурси.

В Bayer вярваме, че всяка инвестиция, която правим в иновациите, трябва да бъде инвестиция в устойчивост. С цел да защитим водните ресурси, ние работим за създаването на технологии, които подобряват ефективността в изпозлването на водата, както и нейното качество.

Променяме начина, по който използваме водата, с помощта на данни

Дигиталните инструменти дават на земеделците пълна информация за извършените операции във фермите. Анализирайки тези данни, фермерите имат възможността да предотвратят проблемите преди да са възникнали, което им позволява да отглеждат достатъчно, като използват по-малко ресурси.

Платформата Climate FieldView ™, например, предлага нотификации за валежи. Тези нотификации позволяват на фермерите да поливат по-точно своите полета, където е необходимо, а инструментите за проследяване помагат да се намали отичането на пестициди в източници на сладка вода. Имайки достъп до тази информация в реално време, фермерите могат да гарантират, че водата се използва само там, където е необходимо и когато е необходимо, което от своя страна помага да се подсигури успешна реколта.

Чрез комбинация от сателитни изображения и заснети кадри с дронове, както и данни за почвата и времето, фермерите не само отглеждат по-устойчиво реколтите си - те разбират как могат да подобрят напоителните системи във фермите си.

 

Напоителните системи с висока ефективност са важни инструменти

Десетилетия наред стопаните поливат реколтата си, използвайки традиционни методи. Това може да бъде неефективно, тъй като всяко поле варира в качеството на почвата, наличието на хранителни вещества, топографията и вида на посевите - често в рамките на няколко метра - и те могат да изискват различно количество вода.

Доскоро огромните количества данни, които биха били необходими за анализ на по-ефективното приложение на водата в културите, бяха твърде много и трудни за измерване и качествен анализ. Но с напредъка на технологиите и методите за анализ на данни, новите дигитални решения предоставят на земеделските производители ценна информация за тяхната земя и нейните нужди от вода - започвайки от интелигентни напотелни системи като напояването DripByDrip.

Ето как работи: Напоителните линии се поставят директно в земята, което позволява по-прецизно разпространение на водата, торовете и продуктите за растителна защита. Сензорите за влажност на почвата сканират почвата и събират информация за това колко вода е необходима в определен момент от жизнения цикъл на растението. Използвайки тези данни, системата DripByDrip определя дали да започне да полива и колко.

Автоматизирането на този процес не само улеснява работата на фермерите, но намалява въздействието на земеделието върху околната среда, като се използва до 60 % по-малко вода в сравнение с традиционните напоителни методи. Тази технология може да се използва също така и за точно и директно прилагане на растителна защита върху растенията.

Освен това, ние се стремим да постигнем допълнителни подобрения в ефективността на напояването в производството на семена, като предоставяме на производителите възможности за преминаване от по-малко на по-ефективни напоителни системи (т.е. модернизиране на стари разпръсквачи до съвременни въртящи се съоръжения с висока ефективност). Тези подобрения ще доведат до спестени милиони кубически метра вода за напояване.

Намиране на по-добри решения чрез проучвания

Тъй като водата играе основна роля при отглеждането на култури, а в света има райони със сериозен и задълбочаващ се недостиг на вода, ние сме фокусирани върху проучвания и разработване на технологии и продукти, които опазват този природен ресурс и използват малки количества от него.

Чрез „Царевица за Африка“ (Water Efficient Maize for Africa WEMA) ние помагаме за защита на реколтите при условия с много ограничени водни ресурси. Това партньорство е насочено към подсигуряване на хранителната сигурност за Африка, достатъчно храна за хората на континента, както и запазване на поминъка на дребните земеделски стопани там. WEMA предоставя проучвания и експертиза на африканските земеделци, като им помага да се сдобият с адаптирани за техните региони хибриди за царевица, без да плащат допълнителни лицензионни такси, което им позволява да изхранват своите семейства и общности.

От 2013 г. повече от 100 хибрида, устойчиви на засушаване, са одобрени за продажба в Кения, Мозамбик, Южна Африка, Танзания и Уганда.

 

Жажда за нови идеи

Подобно на водата, нашата ангажираност към сътрудничество също е безгранична. Вярваме, че намирането на най-добрия начин за опазване и защита на нашите природни ресурси изисква екипна работа заедно с ключови заинтересовани страни, институции, НПО, фермери и крайни клиенти.

Оригинална статия:

https://www.cropscience.bayer.com/people-planet/natural-resource-conservation/water

 

Авторски права © Байер АГ