Авиатор

Описание

Активно вещество
Биксафен - 75 г/л,
Протиоконазол - 150 г/л
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Авиатор Експро 225 ЕК

Механизъм на действие

АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК е системен, вегетационен фунгицид с широк спектър на действие, съдържащ активните вещества биксафен и протиоконазол. Биксафен принадлежи към най-ново поколение SDHI (група карбоксамиди), с нов механизъм на действие. Активното вещество протиоконазол е триазол от 3-то най-ново поколение.
При Пшеница, Тритикале срещу Септория (Septoria tritici), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Фузариум по класа (Fusarium spp.).
Доза от 80-125 мл/дка във фаза от начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж (BBCH 30-69).
При Ечемик и Овес срещу Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis).

Предимства

  • Отличен контрол на болести
  • По продължително последействие
  • Изключително категоричен ефект
  • Постоянен ефект при различни условия на полето и натиск на болести

Указание за приготвяне на работния разтвор

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

СИСТЕМЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН ФУНГИЦИД С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница, Тритикале

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Септория (Septoria tritici), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Фузариум по класа (Fusarium spp.)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

80–125

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж

МБПВ

2

ИТ

14 дни

Ечемик, Овес

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60-100

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза начало на цъфтеж: видими първи прашници

МБПВ

2

ИТ

14 дни

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

Преди смесване на АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕКс други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фититоксичност върху културата.

АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК не бива да се смесва с органофосфорни инсектициди.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

Преди смесването на АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК, с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Авторски права © Байер АГ