Луна Кеър

Активно вещество
Флуопирам - 50 г/кг, Фосетил-Алуминий - 666 г/кг
Формулация Вододиспергируеми гранули – ВГ 
Карантинен срок Ябълки и круши – 28 дни
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба Луна® Кеър

Механизъм на действие

Луна® Кеър е системен фунгицид за вегетационно приложение с предпазно действие. Активното вещество флуопирам е от нов клас – Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). В растението се придвижва чрез проникване в листата и се придвижва системно по ксилема (акропетално), има трансламинарни свойства, не се движи низходящо. Алуминиевият фозетил се придвижва възходящо и низходящо в растението, като предпазва и новия прираст между пръсканията. Притежава двойно действие – непряко, като индуцира образуването на фитоалексини и стимулира естествена имунна реакция и директно - инхибирайки образуването на енергия в клетките на патогена.

Условия за употреба

Използвайте Луна® Кеър само с наземна техника с посоченото в т. 13 количество на работния разтвор. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.

Препоръчва се пръскане в тихо и спокойно време, ако максималните температури надвишават 25°C, за предпочитане е да планирате третирането рано сутрин или късно вечер.

Смесимост

При развитието на продукта ЛУНА КЕЪР не са изведени конкретни опити за смесимост с други продукти за растителна защита.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Ябълки

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha), Струпясване (Venturia inaequalis), Огнен пригор (Erwinia amylovora), Нектриален рак (Nectria galligena)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 г/дка за един метър формировка на короната, макс. до 300 г/дка за едно приложение

КРР

30 - 150 л/дка

МП

От фаза размер на завръза до 10 мм – следцъфтежно окапване до начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване ВВСН 71-81

МБПВ

3

ИТ

7 дни

Круши, дюли, азиатски круши - наши

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha), Струпясване (Venturia pyrina), Стемфилиум (Stemphylium spp.), Огнен пригор (Erwinia amylovara), Бактериоза (Pseudomonas syringae), Нектриален рак (Nectria galligena)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

100 г/дка за един метър формировка на короната, макс. до 300 г/дка за едно приложение

КРР

30 - 150 л/дка

МП

От фаза набъбване на неразцъфналите цветни пъпки: удължаване на люспите, пъпките са удължени със светло оцветени участъци до начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване ВВСН 51-81

МБПВ

3

ИТ

7 дни

МАТЕРИАЛИ:

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Луна Кеър

Авторски права © Байер АГ